Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

SFŽP – Výzva č. OPST PP-1/2021

Coal mining in an open pit - Worker is looking on the huge open pit
Share Button

Dotace na podporu předprojektové a navazující projektové přípravy strategických projektů, usilujících o podporu z pilířů Mechanismu pro spravedlivou transformaci. Cílem je pomoci s přípravou komplexních transformačních projektů ve strukturálně postižených krajích –  Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 11. 2021 (12:00 h) do 17. 1. 2022 (12:00 h).

Příjemci podpory:

 • Žadatelé, jejichž projekty byly doporučeny Regionální stálou konferencí Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje v rámci předkládaní předběžných studií proveditelnosti potenciálně strategických projektů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zpracování podrobné studie proveditelnosti a logického rámce veškerých etap budoucího strategického projektu, včetně relevantních podkladů (např. analýz a studií, průzkumů, vícekriteriálních a ekonomických řešení apod.) bezprostředně souvisejících s realizací strategického projektu a nezbytných pro jeho předprojektovou přípravu.
 • Navazující projektová příprava (pouze v případě doložení již zpracované podrobné studie proveditelnosti a logického rámce) některé z etap budoucího strategického projektu (např. dokumentace staveb a bezprostředně související podkladové dokumentace apod.).
 • Předprojektová a navazující projektová příprava strategických projektů, které přispívají k provádění Plánů spravedlivé územní transformace. Jde o projekty, které podporují:
  • malé a střední podniky,
  • výzkum, vývoj a inovace,
  • digitalizaci,
  • čistou energii a energetické úspory,
  • oběhové hospodářství,
  • rekultivace a nové využití území,
  • rekvalifikace a pomoc při hledání zaměstnání.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy je 170 mil. Kč.
 • Maximální výše podpory nesmí přesáhnout 5 000 000 Kč a intenzita podpory činí 75 % nebo 90 %.
 • Podpora je poskytována následujícím způsobem a v níže stanovené intenzitě:
  • 1. po schválení žádosti a uzavření smlouvy o poskytnutí podpory:
   • bude zálohově vyplaceno 25 % z celkové požadované podpory;
  • 2. po dokončení realizace projektu a vyúčtování poskytnuté zálohy:
   • bude doplaceno do výše 75 % z celkových skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů projektu;
  • 3. po akceptaci strategického projektu, předloženého jako žádost o podporu do následujících výzev z Operačního programu Spravedlivá transformace:
   • bude doplaceno do výše 90 % z celkových skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 18 měsíců.
 • Oprávněnými příjemci této výzvy nemohou být organizační složky státu a příspěvkové organizace územně samosprávných celků. V případě PO ÚSC je oprávněným žadatelem její zřizovatel.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>