Přeskočit na obsah

SFŽP — Výzva ENERG ETS č. 1/2021 – Modernizace zdrojů malé projekty

Cílem výzvy je snížení emisí uhlíku, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 19. 7. 2021 od 12:00 hod. do 31. 1. 2022 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Subjekty provozující zařízení v EU ETS na území České republiky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Prioritní projekty:
 • rekonstrukce nebo náhrada zdroje energie (včetně rozvodů energie) se změnou fosilní palivové základny nebo typu energie na 
  • obnovitelné zdroje energie, vždy v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla
  • energetické využití odpadů (komunální odpad, průmyslový odpad, tuhé alternativní palivo z komunálního odpadu a z odpadů kategorie ostatní, čistírenské kaly), vždy v kombinaci s vysokoúčinnou KVET
  • elektrickou energii z OZE (např. elektrokotel)
  • energii odpadního tepla, vždy v kombinaci s vysokoúčinnou KVET
 • rekonstrukce nebo náhrada OZE, pokud se bude jednat o kombinaci s vysokoúčinnou KVET
 • V rámci realizace uvedených typů prioritních projektů je možné podpořit
 • vodíkové aplikace
  • pořízení elektrolyzéru nebo jiných technologií výroby tzv. zeleného vodíku (méně než 36 g CO2/MJ)
  • technologie pro zpracování, transport a využití vodíku v energetice, dopravě nebo průmyslové výrobě (např. akumulace energie, palivové články, spalování vodíku nebo syntetických vodíkových paliv, náhrada procesních emisí využitím vodíku, technologie konverze vodíku pro snazší manipulaci apod.)
 • zavedení prvků efektivního řízení nakládání s energií 
  • instalace systémů měření a regulace
  • zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie
  • implementace energetického managementu
 • snížení energetické náročnosti budov, kde probíhá výrobní či zpracovatelský proces 
  • Systémy pro akumulaci energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu řešícího opatření na zdroji energie anebo tepelných rozvodech, nikoli jako samostatné řešení.
 • Neprioritní projekty
  • rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla se změnou tuhé fosilní palivové základny nebo typu energie narekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla na zemní plyn bez změny palivové základny 
   • OZE, bez vysokoúčinné KVET
   • zemní plyn, včetně vysokoúčinné KVET ze zemního plynu
   • energii odpadního tepla
   • elektrickou energii bez vyžití OZE (např. elektrokotel)
 • V rámci realizace výše uvedených typů neprioritních projektů je možné podpořit
 • zavedení prvků efektivního řízení nakládání s energií 
  • instalace systémů měření a regulace
  • zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie
  • implementace energetického managementu
 • snížení energetické náročnosti budov, kde probíhá výrobní či zpracovatelský proces
 • Systémy pro akumulaci energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu řešícího opatření na zdroji energie anebo tepelných rozvodech, nikoli jako samostatné řešení.

Forma a výše podpory:

 • Pro výzvu je stanovena celková alokace 1 400 mil. Kč, přičemž z toho je určeno (pro prioritní projekty 400 mil. Kč a pro neprioritní 1 000 mil. Kč)
 • Míra podpory: nesmí přesáhnout 30–80 % ze způsobilých výdajů projektu (podle typu žadatele, velikosti podniku a regionu).
 • Výše podpory: max. 15 mil. EUR dle kurzu Evropské centrální banky ke dni vydání rozhodnutí.

 

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky.
 • Ukončení realizace podpořených projektů: nejpozději do 30 měsíců od podpisu rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí prostředků ze SFŽP ČR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru