Přeskočit na obsah

SFŽP — Výzva ENERG ETS č. 2/2021 – Modernizace technologií: malé projekty

Dotace na snížení konečné spotřeby energie anebo snížení emisí oxidu uhličitého ve výrobním nebo zpracovatelském procesu prostřednictvím modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) či změny konfigurace výrobních nebo zpracovatelských zařízení.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 19. 7. 2021 od 12:00 hod. do 31. 1. 2022 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Subjekty provozující zařízení v EU ETS na území České republiky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpořeny mohou být pouze projekty, které naplní cíle programu a kritéria přijatelnosti.
 • V rámci realizace výše uvedené definice prioritních projektů je možné podpořit:
 • 1) Vodíkové aplikace:
  • a) pořízení elektrolyzéru nebo jiných technologií výroby tzv. zeleného vodíku (méně než 36g CO2/MJ),
  • b) technologie pro zpracování, transport a využití vodíku v energetice, dopravě nebo průmyslové výrobě (např. akumulace energie, palivové články, spalování vodíku nebo syntetických vodíkových paliv, náhrada procesních emisí využitím vodíku, technologie konverze vodíku pro snazší manipulaci apod.).
 • 2) Zavedení prvků efektivního řízení nakládání s energií: 
  • a) instalace systémů měření a regulace,
  • b) zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie,
  • c) implementace energetického managementu.
 • 3) Snížení energetické náročnosti budov, kde probíhá výrobní či zpracovatelský proces.

Forma a výše podpory:

 • Pro výzvu je stanovena celková alokace 1 000 mil. Kč.
 • Míra podpory: nesmí přesáhnout 30–80 % ze způsobilých výdajů projektu (podle typu žadatele, velikosti podniku a regionu).
 • Výše podpory: max. 15 mil. EUR dle kurzu Evropské centrální banky ke dni vydání rozhodnutí.

Specifika a omezení:

 • Z celkové alokace výzvy je minimálně 30 % prostředků alokováno pro regiony postižené útlumem těžby uhlí (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj). Rozhodující je místo realizace projektu, nikoli sídlo žadatele.
 • Podpořené projekty musí být realizovány (předání a převzetí díla) nejpozději do 30 měsíců od vydání rozhodnutí, veškeré výdaje po tomto datu nejsou způsobilé. Termín realizace není možné prodloužit.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru