Přeskočit na obsah

SFŽP — Výzva ENERG ETS č. 3/2021 – Modernizace zdrojů a technologií: velké projekty

Dotace na snížení konečné spotřeby energie/primární energie anebo snížení emisí CO2 ve výrobním nebo zpracovatelském procesu, prostřednictvím modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) zařízení na výrobu a rozvod energie pro vlastní spotřebu, vedoucí ke zvýšení její účinnosti nebo změny fosilní palivové základny či typu energie.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 19. 7. 2021 od 12:00 hod. do 31. 3. 2022 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Subjekty provozující zařízení v EU ETS na území České republiky.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Prioritní projekty
 • A. Snížení konečné spotřeby energie/primární energie anebo snížení emisí CO2 ve výrobním nebo zpracovatelském procesu, prostřednictvím modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) zařízení na výrobu a rozvod energie pro vlastní spotřebu, vedoucí ke zvýšení její účinnosti nebo změny fosilní palivové základny či typu energie.
 • Podporované jsou následující typy projektů: 
  • 1) Rekonstrukce nebo náhrada zdroje energie (včetně rozvodů energie) se změnou fosilní palivové základny nebo typu energie na: 
   • obnovitelné zdroje energie, vždy v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla,
   • energetické využití odpadů (komunální odpad, průmyslový odpad1, tuhé alternativní palivo z komunálního odpadu a z odpadů kategorie ostatní, čistírenské kaly), vždy v kombinaci s vysokoúčinnou KVET,
   • elektrickou energii z OZE (např. elektrokotel),
   • energii odpadního tepla, vždy v kombinaci s vysokoúčinnou KVET2.
  • 2) Rekonstrukce nebo náhrada OZE, pokud se bude jednat o kombinaci s vysokoúčinnou KVET.
 • B. Snížení konečné spotřeby energie anebo snížení emisí CO2 ve výrobním nebo zpracovatelském procesu, prostřednictvím modernizace (rekonstrukce nebo náhrady), či změny konfigurace výrobních nebo zpracovatelských zařízení.
 • V rámci realizace výše uvedených typů prioritních projektů (A i B) je možné podpořit:
 • 1) Vodíkové aplikace: 
  • a) pořízení elektrolyzéru nebo jiných technologií výroby tzv. zeleného vodíku (méně než 36g CO2/MJ),
  • b) technologie pro zpracování, transport a využití vodíku v energetice, dopravě nebo průmyslové výrobě (např. akumulace energie, palivové články, spalování vodíku nebo syntetických vodíkových paliv, náhrada procesních emisí využitím vodíku, technologie konverze vodíku pro snazší manipulaci apod.)
 • 2) Zavedení prvků efektivního řízení nakládání s energií: 
  • a) instalace systémů měření a regulace,
  • b) zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie,
  • c) implementace energetického managementu.
 • 3) snížení energetické náročnosti budov, kde probíhá výrobní či zpracovatelský proces. Systémy pro akumulaci energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu řešícího opatření na zdroji energie anebo tepelných rozvodech, nikoli jako samostatné řešení.
 • 2 Neprioritní projekty
 • Snížení konečné spotřeby energie/primární energie anebo snížení emisí CO2 ve výrobním nebo zpracovatelském procesu, prostřednictvím modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) zařízení na výrobu a rozvod energie pro vlastní spotřebu, vedoucí ke zvýšení její účinnosti nebo změny fosilní palivové základny či typu energie.
 • Podporované jsou následující typy projektů:
 • 1) Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla se změnou tuhé fosilní palivové základny nebo typu energie na: 
  • OZE, bez vysokoúčinné KVET,
  • zemní plyn, včetně vysokoúčinné KVET ze zemního plynu,
  • energii odpadního tepla, — elektrickou energii bez vyžití OZE (např. elektrokotel).
 • 2) Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla na zemní plyn bez změny palivové základny. V rámci realizace výše uvedených typů neprioritních projektů je možné podpořit:
 • 1) zavedení prvků efektivního řízení nakládání s energií: 
  • instalace systémů měření a regulace,
  • zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie,
  • implementace energetického managementu.
 • 2) Snížení energetické náročnosti budov, kde probíhá výrobní či zpracovatelský proces.

Forma a výše podpory:

 • Pro výzvu je stanovena celková alokace 5 mld. Kč.
 • Míra podpory: nesmí přesáhnout 30–80 % ze způsobilých výdajů projektu (podle typu žadatele, velikosti podniku a regionu).
 • Maximální míra podpory u neprioritních projektů nesmí překročit 70 %.
 • Výše podpory: výsledná podpora musí překročit 15 mil. EUR.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 5 let od data uvedeného v rozhodnutí, veškeré výdaje po tomto datu nejsou způsobilé. Termín realizace není možné prodloužit.
 • Alokace bude minimálně 30 % prostředků alokováno pro regiony postižené útlumem těžby uhlí (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru