Přeskočit na obsah

SFŽP — Výzva ENERGov č. 1/2023 – Energetické úspory veřejných budov na území hl. m. Prahy

Dotace na podporu úsporných opatření u budov veřejného sektoru na území hl. města Prahy, která povedou ke snížení spotřeby energie, vyššímu využití obnovitelných zdrojů a zvýšení adaptability budov na změnu klimatu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 10. 2023, 12:00 do 29. 2. 2024, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Městské části hlavního města Prahy, obce a dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační složky státu, veřejné instituce a výzkumné organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby, státní podniky, státní organizace, národní podnik, obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem podpory jsou opatření snižující konečnou spotřebu energie, úsporu primární energie z neobnovitelných zdrojů a zvyšující využití obnovitelných zdrojů energie, včetně zvýšení adaptability budov na změnu klimatu a zlepšení kvality vnitřního prostředí jako integrální součást komplexní revitalizace budov veřejného sektoru na území hl. města Prahy.
  • Snížení energetické náročnosti veřejných budov.
  • Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov (tj. modernizace vnitřního osvětlení, instalace vnějších stínících prvků a opatření k eliminaci negativních akustických jevů).
  • Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu (tj. technologie pro využití šedých a srážkových vod).
  • Výstavba či rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy.

Forma a výše podpory:

 • Výše příspěvku je dána tzv. jednotkovou dotací pro jednotlivá opatření podle stupně rozsahu renovace budovy.
 • Pro výzvu je stanovena celková alokace 1,5 mld. Kč.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 5 let od vydání rozhodnutí, veškeré výdaje po tomto datu nejsou způsobilé. Termín realizace není možné prodloužit.
 • Podpořené projekty musí být realizovány na území hl. města Prahy.
 • Součástí komplexního projektu může být i realizace dobíjecí stanice pro vozidla na elektropohon.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru