Přeskočit na obsah

SFŽP — Výzva ENERGov č. 2/2023 – Energetické úspory památkově chráněných budov

Dotace na podporu na úsporná opatření u památkově chráněných či architektonicky cenných budov veřejného sektoru, která povedou ke snížení energetické náročnosti, úspoře energie z neobnovitelných zdrojů a využití obnovitelných zdrojů energie.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 10. 2023, 12:00 do 29. 2. 2024, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Městské části hlavního města Prahy, obce a dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační složky státu, veřejné instituce a výzkumné organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby, státní podniky, státní organizace, národní podnik, obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem podpory jsou opatření řešící konečnou spotřebu energie, úsporu primární energie z neobnovitelných zdrojů a zvyšující využití obnovitelných zdrojů energie, včetně zvýšení adaptability památkově chráněných, či architektonicky cenných budov na změnu klimatu a zlepšení kvality vnitřního prostředí jako integrální součást komplexní revitalizace budov veřejného sektoru.
  • Snížení energetické náročnosti veřejných budov.
  • Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov (tj. modernizace vnitřního osvětlení, instalace vnějších stínících prvků a opatření k eliminaci negativních akustických jevů).
  • Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu (tj. technologie pro využití šedých a srážkových vod).
  • Výstavba či rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy.

Forma a výše podpory:

 • Výše příspěvku je dána tzv. jednotkovou dotací pro jednotlivá opatření podle stupně rozsahu renovace budovy.
 • Pro výzvu je stanovena celková alokace 2 mld. Kč.

Specifika a omezení:

 • Podporované aktivity musí být realizovány na památkově chráněných či architektonicky cenných budovách.
 • Podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru