Přeskočit na obsah

SFŽP — Výzva ENERGov č. 3/2023 – Efektivní výstavba škol

Dotace na podporu efektivní výstavby budov mateřských, základních a středních škol v pasivním energetickém standardu a plusových (nulových) budov.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 10. 2023, 12:00 do 30. 11. 2023, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Městské části hlavního města Prahy, obce a dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační složky státu, veřejné instituce a výzkumné organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby, státní podniky, státní organizace, národní podnik, obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem výzvy je podpora efektivní výstavby budov mateřských, základních a středních škol (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště) dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
 • Předmětem podpory je podpora efektivní výstavby budov mateřských, základních a středních škol. V souladu s podmínkami programu a výzvy jsou podporované následující aktivity:
  • Výstavba budov v pasivním energetickém standardu.
  • Výstavba plusových (nulových) budov.

Forma a výše podpory:

 • Pro výzvu je stanovena celková alokace 3 mld. Kč.
 • Míra podpory: 30 – 50 % v závislosti na úspoře primární energie z neobnovitelných zdrojů v realizované budově.
 • Výše podpory: až 200 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději 5 let od vydání rozhodnutí, veškeré výdaje po tomto datu nejsou způsobilé. Termín realizace není možné prodloužit.
 • Podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru