Přeskočit na obsah

SFŽP — Výzva HEAT č. 1/2022 — Modernizace tepláren (SZTE)

Cílem výzvy je podpora realizace projektů vedoucích ke snížení emisí uhlíku, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 25. 7. 2022, 12:00 do 30. 6. 2023, 12:00.
 • Prodlužuje se termín pro podání žádostí do 29. září 2023.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci řešeného zdroje tepelné energie na SZTE dle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, kteří disponují licencí na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licencí na rozvod tepelné energie.
 • Vlastníci SZTE, kteří licencí nedisponují, ale infrastruktura je provozována subjektem s výše uvedenou licencí.
 • Vlastníci nového zdroje tepelné energie, pokud bude tepelný výkon z tohoto zdroje vyveden do stávající SZTE se souhlasem vlastníka stávající SZTE, za předpokladu, že budovaný nový zdroj nahradí alespoň část zdroje stávajícího. I v tomto případě platí, že infrastruktura bude provozována subjektem s výše uvedenou licencí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem podpory je modernizace zdroje tepelné energie s přechodem z fosilních paliv na paliva a energie s nižším emisním faktorem v tunách CO2/TJ.
 • 1.A PRIORITNÍ PROJEKTY
 • Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií se změnou palivové základny nebo typu energie na:
  • Obnovitelné zdroje energie v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla (KVET).
  • Zemní plyn a jiné přírodní a syntetické plyny, vždy v kombinaci s vysokoúčinnou KVET.
  • Energetické využití odpadů (komunální odpad, průmyslový odpad, tuhé alternativní palivo z komunálního odpadu a z odpadů kategorie ostatní, čistírenské kaly) v kombinaci s vysokoúčinnou KVET.
  • Elektrickou energii z obnovitelných zdrojů energie.
  • Energii odpadního tepla v kombinaci s vysokoúčinnou KVET.
 • 1.B NEPRIORITNÍ PROJEKTY
 • Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií se změnou palivové základny nebo typu energie na:
  • Obnovitelné zdroje energie bez vysokoúčinné KVET.
  • Zemní plyn a jiné přírodní a syntetické plyny, bez vysokoúčinné KVET.
  • Elektrickou energii bez vyžití obnovitelných zdrojů energie.
  • Energii odpadního tepla bez vysokoúčinné KVET.
  • Průmyslová tepelná čerpadla.
 • Systémy jsou podporovány i v kombinaci.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory 30 – 80 % v závislosti na typu projektu a jeho technologii nebo regionu, ve které se projekt realizuje.
 • Alokace výzvy je 15 mld. Kč a je rozdělená pro:
  • Oblast 1. A: 12 mld. Kč.
  • Oblast 1. B: 3 mld. Kč.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty musí být realizovány3nejpozději 5 let od vydání rozhodnutí, veškeré výdaje po tomto datu nejsou způsobilé. Termín realizace není možné prodloužit.
 • Podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru