Přeskočit na obsah

SFŽP — Výzva HEAT č. 1/2023 — Modernizace rozvodů v SZTE

Dotace na modernizaci soustav zásobování tepelnou energií (SZTE), zejména rozvodů včetně předávacích stanic a řídicích a zabezpečovacích systémů, na území hl. m. Prahy.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 26. 4. 2023, 12:00 hod. do 30. 11. 2023, 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci řešeného zdroje tepelné energie na SZTE dle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, kteří disponují licencí na rozvod tepelné energie.
 • Vlastníci SZTE, kteří licencí nedisponují, ale infrastruktura je provozována subjektem s výše uvedenou licencí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Modernizace a rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií (SZTE) včetně předávacích stanic s cílem dosažení úspor primární energie z neobnovitelných zdrojů, případně využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo obnovitelných zdrojů nebo odpadního tepla z průmyslových procesů v SZTE.
 • Rozvoj a propojování stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem dosažení úspor primární energie z neobnovitelných zdrojů (tj. výstavba nových rozvodů v rámci stávající SZTE – výstavba nových větví, ale i propojování stávajících větví).
 • Instalace a modernizace technologických zařízení souvisejících s distribucí tepelné energie včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií (např. řídicí a zabezpečovací systémy a systémy přenosu dat).

Forma a výše podpory:

 • Maximální míra podpory 30–50 % v závislosti na velikosti podniku.
 • Pro výzvu je stanovena celková alokace 1 mld. Kč.

Specifika a omezení:

 • Nejsou podporovány projekty: 
  • rekonstrukcí, náhrad či výstavby energetických zdrojů,
  • výstavby nových SZTE,
  • modernizace a výstavby SZTE mimo území hlavního města Prahy.
 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 5 let od vydání rozhodnutí, veškeré výdaje po tomto datu nejsou způsobilé. Termín realizace není možné prodloužit.
 • Podpořené projekty musí být realizovány na území hl. města Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru