Přeskočit na obsah

SFŽP — Výzva HEAT č. 1/2024 — Modernizace rozvodů v SZTE

Cílem výzvy je podpora realizace projektů vedoucích ke snížení emisí skleníkových plynů, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 15. 7. 2024 12:00 do 29. 11. 2024.

Příjemci podpory:

 • Vlastník stávajícího zdroje tepelné energie (dle zákona č. 458/2000 Sb) kteří disponují licencí na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licencí na rozvod tepelné energie, nebo
 • vlastník SZTE, který licencí nedisponuje, ale infrastruktura je provozována subjektem s výše uvedenou licencí, nebo
 • vlastník nového zdroje tepelné energie, pokud bude tepelný výkon z tohoto zdroje vyveden do stávající SZTE se souhlasem vlastníka stávající SZTE, za předpokladu, že budovaný nový zdroj nahradí alespoň část zdroje stávajícího (i zde platí povinnost licence).

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem podpory je modernizace zdroje tepelné energie s přechodem z uhlí a uhelných derivátů.
 • V souladu s podmínkami programu a výzvy jsou podporované následující aktivity:
  • Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v soustavách zásobovaní tepelnou energií se změnou palivové základny nebo typu energie na:
   • 1) biomasu, bio-plyn/metan s i bez KVET,
   • 2) inovativní teplárenské technologie využívající OZE s i bez KVET (tepelná čerpadla a geotermální energie),
   • 3) zemní plyn s KVET4) elektrickou energii z OZE, 
   • 5) energii odpadního tepla s i bez KVET,
   • 6) tuhá alternativní paliva s KVET,
   • Systémy uvedené v bodech 1) – 5) jsou podporovány i v kombinaci, včetně kombinace se systémy pro akumulaci energie.

Forma a výše podpory:

 • Podpora může být poskytována v rozmezí 30 – 65 % z celkových způsobilých výdajů projektů.
 • Pro výzvu je stanovena celková alokace 20 mld. Kč.
 • Minimálně 30 % prostředků je alokováno pro regiony postižené útlumem těžby uhlí (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj). Rozhodující je místo realizace projektu, nikoli sídlo žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejsou podporovány projekty:
  • rekonstrukcí, náhrad či výstavby energetických zdrojů a tepelných rozvodů, které nejsou součástí SZTE,
  • instalací fotovoltaických elektráren,
  • zaměřené na výstavbu nových zdrojů tepla, kdy realizací nedochází k modernizaci či náhradě stávajících zdrojů,
  • modernizace zdrojů bez změny palivové základny.
 • Podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru