Přeskočit na obsah

SFŽP — Výzva I+ č. 1/2024 – Modernizace energetických soustav (předkládání projektových záměrů)

Výzva je určena ke spolufinancování projektů na modernizaci energetických soustav a zlepšení energetické účinnosti, které usilují o podporu v aktuálních výzvách Inovačního fondu. První kolo výzvy je určeno k předkládání projektových záměrů s cílem získat doporučující stanovisko SFŽP ČR.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 3. 2024 do 10. 4. 2024.

Příjemci podpory:

 • Subjekty, které jsou způsobilé pro podporu z Inovačního fondu, přičemž podporované projekty musí být umístěny v České republice.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1. kolo
 • Účelem 1. kola výzvy je vydání podpůrného stanoviska SFŽP ČR projektovým záměrům na modernizaci energetických soustav a zlepšení energetické účinnosti (v oblastech stanovených dle čl. 10d Směrnice EU 2003/87/ES), usilujících o podporu z aktuálně vyhlášených výzev Inovačního fondu.
 • Investice, které později uspějí v Inovačním fondu, mohou získat podporu na opatření směřující k modernizaci energetických soustav anebo zlepšení energetické účinnosti v oblastech stanovených dle čl. 10d Směrnice EU 2003/87/ES (tj. obecná přijatelnost investic financovatelných z prostředků Modernizačního fondu).
 • 2. kolo
 • V 2. kole výzvy budou financovány výdaje, které netvoří inovativní části projektů, takže nejsou způsobilé z hlediska Inovačního fondu, a zároveň jsou z hlediska Modernizačního fondu způsobilé.

Forma a výše podpory:

 • 1. kolo – bez finanční podpory.
 • 2. kolo – projekty, které uspějí a získají podporu Inovačního fondu, budou v rámci 2. kola výzvy moci předložit žádost o podporu z Modernizačního fondu, přičemž ve 2. kole bude vzhledem k charakteru projektů podpora poskytována: 
  • a) v režimu veřejné podpory, 
  • b) individuální podpora dle CEEAG (Pokyny ke státní podpoře v oblasti klimatu, životního prostředí a energetiky).

Specifika a omezení:

 • Projekty, které uspějí v druhém kole výzvy, musí dosáhnout finančního uzavření do 4 let po podpisu grantu v rámci Inovačního fondu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru