Přeskočit na obsah

SFŽP — Výzva k předkládání projektových záměrů — ENERG ETS

Podpora je určena na opatření, která se zaměřují na zlepšení energetické účinnosti a snížení produkce skleníkových plynů v průmyslové výrobě pro zařízení zařazená v EU ETS.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do  1. 2. 2021.

Příjemci podpory:

 • Subjekty provozující zařízení v EU ETS na území ČR.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je určena pro předkládání investičních záměrů potenciálních žadatelů, kteří jejich prostřednictvím informují Státní fond o zájmu získat finanční podporu z prostředků Modernizačního fondu. Předkládané záměry poskytují základní informace o budoucím žadateli, technickém řešení projektu, předpokládaném financování a jeho rozložení v letech a o očekáváné formě a výši podpory.
 • Snížení konečné spotřeby energie anebo snížení emisí CO2 ve výrobním nebo zpracovatelském procesu, prostřednictvím: 
  • modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) zařízení na výrobu a rozvod energie pro vlastní spotřebu, vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
  • modernizace (rekonstrukce nebo náhrady), či změny konfigurace výrobních nebo zpracovatelských zařízení,
  • realizace systémů využívajících odpadní teplo,
  • realizace vodíkových aplikací,
  • zavedení inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií (např. instalace systémů měření a regulace),
  • zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie, včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální a maximální výše investičních záměrů předkládaných v rámci této výzvy: Bez finančního omezení.

Specifika a omezení:

 • Systémy pro akumulaci energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu řešícího snížení konečné spotřeby energie nebo emisí CO2.
 • Projekty spadající pod aktivity jiných programů Modernizačního fondu, např. Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT), není možné podpořit z tohoto programu. Projekty bude možné podpořit výhradně v rámci příslušných programů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru