Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

SFŽP – Výzva k předkládání projektových záměrů – Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT)

light-bulb-4297600_960_720
Share Button

Předkládané projektové záměry se zaměřují na změnu palivové základny zdrojů primárně určených pro zásobování tepelnou energií a vybudování nebo rekonstrukci rozvodu tepelné energie, včetně zařízení pro akumulaci tepelné energie.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 30. 11. 2020 do 1. 2. 2021 (12:00 hod).

Příjemci podpory:

  • Fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie, které uděluje Energetický regulační úřad (ERÚ) podle § 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

  • Výzva je určena pro předkládání investičních záměrů potenciálních žadatelů, kteří jejich prostřednictvím informují Státní fond o zájmu získat finanční podporu z prostředků Modernizačního fondu. Předkládané záměry poskytují základní informace o budoucím žadateli, technickém řešení projektu, předpokládaném financování a jeho rozložení v letech a o očekáváné formě a výši podpory.
  • Rekonstrukci nebo náhradu zdroje tepla se změnou palivové základny na:
  • Rekonstrukci nebo náhradu zdroje tepla bez změny palivové základny (s výjimkou zdrojů spalujících tuhá fosilní paliva).
  • Rekonstrukci nebo výstavbu nových tepelných rozvodů v rámci soustav zásobování tepelnou energií (SZTE).
  • V rámci projektů může být podpořeno také zavedení či vhodné rozšíření kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET).

Forma a výše podpory:

  • Minimální a maximální výše investičních záměrů předkládaných v rámci této výzvy: Bez finančního omezení.

Specifika a omezení:

  • Systémy pro akumulaci energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu řešícího opatření na zdroji tepla anebo tepelných rozvodech.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>