Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

SFŽP – Výzva k předkládání projektových záměrů – RES+

shutterstock_154646885.jpg
Share Button

Podporovaná opatření přispívající k naplnění cílů a závazků ČR v oblasti zvyšování podílu OZE na energetickém mixu a snižování emisí skleníkových plynů a týkají se instalace nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 1. 2. 2021.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby, kteří jsou / budou držiteli licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny), udělené v souladu se Zákonem 458/2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), prostřednictvím Vyhlášky č. 8/2016 Sb. o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích.

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivity zaměřené zejména na:
  • instalace nových obnovitelných zdrojů energie (OZE) a prvků aktivního energetického hospodářství:
   • fotovoltaické elektrárny (FVE)1 ,
   • geotermální zdroje energie (GTE).

Forma a výše podpory:

 • Minimální a maximální výše investičních záměrů předkládaných v rámci této výzvy: Bez finančního omezení.

Specifika a omezení:

 • Systémy pro akumulaci elektrické energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu FVE, systémy pro akumulaci tepelné energie jako součást komplexních projektů GTE.
 • Předložení projektového záměru je povinným krokem pro žadatele, kteří plánují předložení žádosti o podporu z prostředků Modernizačního fondu.
 • Výzva neslouží k výběru a financování předkládaných projektových záměrů a není tak omezena alokací finančních prostředků.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>