Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

SFŽP – Výzva ModF – HEAT č. 1/2021 – Malé projekty

shutterstock_100299176.jpg
Share Button

Cílem výzvy je snížení emisí uhlíku, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podat v období od 24. 5. 2021 od 12:00 hod. do 14. 1. 2022 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci SZTE dle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, kteří disponují licencí na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licencí na rozvod tepelné energie, které uděluje Energetický regulační úřad podle § 5 energetického zákona nebo vlastníci SZTE, kteří licencí nedisponují, ale infrastruktura je provozována subjektem s výše uvedenou licencí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program 1. Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT)
 • 1.A PRIORITNÍ PROJEKTY – Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií se změnou palivové základny nebo typu energie na:
  • 1) obnovitelné zdroje energie v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla,
  • 2) energetické využití odpadů v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla,
  • 3) elektrickou energii z obnovitelných zdrojů energie,
  • 4) energii odpadního tepla v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla.
 • 1.B NEPRIORITNÍ PROJEKTY – Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií se změnou palivové základny nebo typu energie na:
  • 1) obnovitelné zdroje energie bez vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,
  • 2) zemní plyn, včetně vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla ze zemního plynu,
  • 3) elektrickou energii bez vyžití obnovitelných zdrojů energie,
  • 4) energii odpadního tepla bez vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy je 1,4 mld. Kč.
 • Výše podpory: Maximálně 15 mil. EUR dle kurzu Evropské centrální banky, ke dni vydání rozhodnutí.
 • Intenzita podpory:
  • Praha:
  • Ostatní regiony:
   • Velký podnik 60 %,
   • Střední podnik 70 %,
   • Malý podnik 80 %/70 % ( Maximální míra podpory u neprioritních projektů nesmí překročit 70 %).

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 30 měsíců od podpisu rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí o poskytnutí prostředků ze SFŽP ČR.
 • Nejsou podporovány projekty:
  • rekonstrukcí, náhrad či výstavby energetických zdrojů a tepelných rozvodů, které nejsou součástí SZTE,
  • kdy dochází k odpojení od SZTE,
  • instalací fotovoltaických elektráren, včetně související akumulace vyrobené energie,
  • zaměřené na výstavbu nových zdrojů tepla, kdy realizací nedochází k modernizaci či náhradě stávajících zdrojů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>