Přeskočit na obsah

SFŽP — Výzva RES+ č. 1/2022 — Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp

Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkových plynů, modernizaci energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podat v období od 10. 8. 2022 od 12:00 hod. do 15. 3. 2023 do 12:00 hod. 

Příjemci podpory:

 • Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny).

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem podpory je instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně). Podporovány jsou: 
  • a) Instalace nových FVE, přičemž podporovány jsou:
   Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.
  • Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE.
 • Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE (viz opatření a)) mohou být dále podpořeny: 
  • b) Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
  • c) Systémy výroby vodíku elektrolýzou vod.

Forma a výše podpory:

 • Pro výzvu je stanovena celková alokace 1 500 mil. Kč.
 • Míra podpory na jeden projekt nesmí po zohlednění tzv. alternativní investice (scénář bez veřejné podpory) uvedené v dokumentu Analýza souladu projektu s pravidly pro poskytování veřejné podpory, zveřejněném na www.modernizacni-fond.cz spolu s výzvou, přesáhnout maximální míru podpory dle článku 41 GBER a zároveň míra podpory na jeden projekt nesmí překročit 50 % z celkových výdajů projektu.
 • Celková maximální výše podpory 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑒𝑚𝑎𝑥 (Kč) bude automaticky určena při podání žádosti v prostředí AIS SFŽP ČR na základě zadaných parametrů.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky.
 • Podpořené projekty musí být realizovány (ukončení projektu ) nejpozději do 2 let od vydání rozhodnutí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

2 komentáře na “SFŽP — Výzva RES+ č. 1/2022 — Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp”

 1. Jiří Berkovský

  Stavím novou MVE. Již nějaké prostředky mám proinvestované ‚ale zbytek finančních prostředků nebude stačit. Proto uvažuji,že prostavím fin. prostředky pro potřebné části MVe / uvedení do chodu MVE / Pozemek vlastním. Stavební povolení je na obzoru v průběhu 14 dní. Sdělte prosím jakou mám šanci získat dotace a za jakých podmínek. Děkuji Berkovský

  1. Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   Na MVE byla poskytovány dotace pro podnikatele z OP PIK Obnovitelné zdroje energie. Obdobná podpora by měla být poskytována i v novém navazujícím Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Bohužel, v současné době nejsou zatím známy přesné podmínky podpory, ty jsou očekávány na konci léta. Podmínky minulé dotační podpory naleznete zde: https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie-vyzva‑v/.
   S pozdravem, LT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru