Přeskočit na obsah

SFŽP — Výzva RES+ č. 2/2022 — Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp

Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkových plynů, modernizaci energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podat v období od 3. 8. 2022 od 12:00 hod. do 31. 10. 2022 do 12:00 hod. 

Příjemci podpory:

 • Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny).

Typy podporovaných aktivit:

 • a) Instalace nových fotovoltaických elektráren, přičemž podporovány jsou: 
  • Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.
  • Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE.
 • Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE (viz opatření a)) mohou být dále podpořeny: 
  • b) Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
  • c) Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.

Forma a výše podpory:

 • Pro výzvu je stanovena celková alokace 5 500 mil. Kč.
 • Maximální míra podpory na jeden projekt je vymezena v kapitole 4 této výzvy, výsledná podpora nesmí překročit 50 % z celkových výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Předmětem podpory nejsou projekty podporované z jiných dotačních programů: 
  • Instalace FVE integrovaných do konstrukcí budovy s jedním předávacím místem do DS/PS realizované veřejnými subjekty, včetně subjektů v jejich 100% vlastnictví.
 • Podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “SFŽP — Výzva RES+ č. 2/2022 — Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp”

 1. Jaromír Plotica

  Dobrý den ,
  existuje stejná výzva jako tato -( SFŽP — Výzva RES+ č. 2/2022 — Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp ) na rok 2023 ??
  děkuji Plotica

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru