Přeskočit na obsah

SFŽP — Výzva RES+ č. 2/2024 – Fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 1 MWp

Dotace na instalace nových fotovoltaických elektráren s výkonem nad 1 MWp.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 15. 5. 2024 od 12:00 hod. do 10. 9. 2024 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny).

Typy podporovaných aktivit:

 • Instalace nových fotovoltaických elektráren s výkonem nad 1 MWp.
 • Podporovány jsou:
  • Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.
  • Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE.
 • Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:
  • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
  • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.

Forma a výše podpory:

 • Pro výzvu je stanovena celková alokace 4 mld. Kč.
 • Max. 50 % z celkových výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 5 let od podpisu Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí prostředků ze SFŽP ČR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru