Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

SFŽP – Výzva RES+ č. 2/2021 – Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp

istockphoto-1222813550-170667a
Share Button

Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkových plynů, modernizaci energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podat v období od 12. 7. 2021 od 12:00 hod. do 29. 10. 2021 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)1 a společenství pro obnovitelné zdroje. Požadavek na držení licence je relevantní pouze v případě, že tato povinnost vyplývá z aktuálně platných právních předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem podpory je instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem nad 1 MWp.
 • Podporovány jsou:
  • Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.
  • Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS bez společného řídicího systému. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE.
  • Projekty virtuálních elektráren, které jsou tvořeny více jednotlivými FVE s více než jedním předávacím místem do DS/PS (případně elektráren v rámci lokálních distribučních soustav) se společným řídicím systémem. Instalovaný výkon virtuální elektrárny je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých FVE, které ji tvoří.
 • Případná podpora na akumulaci elektrické energie může být poskytnuta pouze v případě, že akumulace je součástí investice do nového OZE a slouží výhradně pro jeho potřeby

Forma a výše podpory:

 • Pro výzvu je stanovena celková alokace 3 500 mil. Kč.
 • Maximální míra podpory:
 • Výše podpory: nesmí překročit 50 % z celkových výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Předmětem podpory nejsou projekty podporované z jiných dotačních programů:
  • Instalace FVE integrovaných do konstrukcí budovy s jedním předávacím místem do DS/PS realizované veřejnými subjekty (dle definice Operačního programu Životní prostředí), včetně subjektů v jejich 100% vlastnictví.
 • Podpořené projekty musí být realizovány (předání a převzetí díla) nejpozději do 5 let od vydání rozhodnutí, veškeré výdaje po tomto datu nejsou způsobilé. Termín realizace není možné prodloužit.
 • Podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>