Přeskočit na obsah

SFŽP — Výzva RES+ č. 3/2022 — Komunální FVE pro malé obce

Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkový plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 8. 2022 od 12:00 hod. do 15. 3. 2023 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obce na území ČR s maximálním počtem obyvatel 3000 k 1. 1. 2022 dle údajů Českého statistického úřadu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem podpory je instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do DS/PS. Podporovány jsou:
  • a) Projekty FVE) s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS instalovanými na budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.
 • Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE (viz opatření a)) mohou být dále podpořeny:
  • b) Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
  • c) Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE.
  • d) Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory na celý projekt představuje maximálně 75 % celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Pro výzvu je stanovena celková alokace 1 500 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 3 let od podpisu rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí o poskytnutí prostředků ze SFŽP ČR.
 • Podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “SFŽP — Výzva RES+ č. 3/2022 — Komunální FVE pro malé obce”

 1. Dotazy:
  potřeba licence ?
  max. možný výkon FVE v KWp ( bez licence)
  uložení do baterií pro napájení Veřejného osvětlení
  Dům s pečovatelskou službou zapsaný v katastru jako stavba občanského vybavení — spadá do veřejných budov?
  máme zpracované energetické posudky pro dotace v rámci zateplení, ne starší jak 10 let-jsou platné rovněž pro komunální FVE?

  1. Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   potřeba licence není. Podpora na vybudování systému bateriové akumulace vyrobené elektřiny může být poskytnuta pouze pro systémy s využitelnou kapacitou v rozsahu min. 20 % a max. 100 % z teoretické hodinové výroby při instalovaném špičkovém výkonu FVE. Pro potřeby této výzvy odpovídá instalovanému výkonu FVE 1kWp hodnota teoretické hodinové výroby při instalovaném špičkovém výkonu FVE ve výši 1 kWh. Stanovení maximální výše podpory vychází z celkového instalovaného výkonu FVE, případně kapacity bateriové akumulace, a je dána následujícími vztahy:
   a) Systémy FVE
   Stanovení celkové maximální výše podpory vychází z logaritmické funkce závislosti výše nákladů na instalovaném výkonu 𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡 (kWp). Takto určená výše podpory zohledňuje veškeré náklady bezprostředně související s výstavbou FVE.
   Celková maximální výše podpory na FVE 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑒FVE𝑚𝑎𝑥 (Kč) se stanovuje pro každé předávací místo do DS/PS zvlášť a v případě více předávacích míst je celková maximální podpora vypočítána jako součet dílčích podpor za všechna předávací místa.
   𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑒𝐹𝑉𝐸𝑚𝑎𝑥 = 0,75 ∙ (−1 092 ∙ 𝑙𝑛 𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡 +28 657) ∙ 𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡.
   Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE (viz opatření mohou být dále podpořeny systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
   Veřejná budova je struktura navržená a postavená pro podporu veřejné infrastruktury a systémů jako je vláda, vzdělávání, zdravotnictví, služby, doprava, komunikace a civilní obrana.
   Zateplení není součástí dotace, asi by bylo vhodné mít odporný posudek přímo na danou akci. Ale můžete se obrátit přímo na kontaktní osoby výzvy: Ing. Bohdan Polak, email: bohdan.polak@sfzp.cz
   Ing. Ondřej Vrbický, email: ondrej.vrbicky@sfzp.cz
   Ing. Simona Metelková, email: Simona.metelkova@sfzp.cz

   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru