Přeskočit na obsah

SFŽP — Výzva RES+ č. 3/2024 – Komunální FVE na veřejných budovách pro malé obce

Dotace na instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp na jedno předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. března 2024 od 12:00 hod. do 31. října 2024 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obce na území ČR s maximálním počtem obyvatel 3000 k 1. 1. 2023 dle údajů Českého statistického úřadu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporovány jsou projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do distribuční nebo přenosové soustavy instalovanými na budovách, či jiné infrastruktuře, včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.
 • Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:
  • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
  • Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE.
  • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

Forma a výše podpory:

 • Pro výzvu je stanovena celková alokace 1 000 000 000 Kč.
 • Max. 75 % z celkových výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Realizace podpořených projektů: nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru