Přeskočit na obsah

SFŽP — Výzva RES+ č. 4/2024 – Fotovoltaické elektrárny na budovách a další infrastruktuře

Dotace na instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp na jedno předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. 3. 2024 od 12:00 hod. do 31. 10. 2024 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, samosprávné městské obvody a městské části, církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby, příspěvkové organizace, právnické osoby a těmito plně vlastněné organizace a společnost zřizované nebo vlastněné výše uvedenými oprávněnými žadateli.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporovány jsou sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy umístěných na území obce žadatele nebo na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí, příp. na území hlavního města Prahy na objektech či pozemcích žadatele a/nebo na objektech či pozemcích vlastněných organizacemi zřízenými či vlastněnými žadatelem. V případě, že je žadatelem společnost zřízená nebo vlastněná obcí či krajem, je možné FVE instalovat i na objekty a pozemky vlastněné obcí, resp. krajem za předpokladu, že se nacházejí ve stejné obci nebo na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí, příp. pouze na území hlavního města Prahy.
 • Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:
  • systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny,
  • systémy výroby vodíku elektrolýzou vody,
  • vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE,
  • zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

Forma a výše podpory:

 • Pro výzvu je stanovena celková alokace 1 mld. Kč.
 • Max. 45 % na instalaci FVE,
 • max. 30 % na bateriovou akumulaci, elektrolyzér a další investice.

Specifika a omezení:

 • Realizace podpořených projektů: nejpozději do 5 let od vydání rozhodnutí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru