Přeskočit na obsah

Škola podporující zdraví v Jihomoravském kraji

Dotace na podporu činností směřujících k podpoře zdraví v podmínkách vzdělávání, vzdělávacím obsahu a v sebehodnocení škol — právnických osob vykonávajících činnost škol a motivace škol, které se programově orientují na podporu zdraví.

Příjem žádostí:

  • Žádosti jsou přijímány od 15. 2. do 9. 3. 2016.

Příjemci podpory:

  • Školy zapsané do rejstříku škol a školských zařízení zřizované Jihomoravským krajem, které si do termínu ukončení podání žádosti o dotaci v dotačním programu Škola podporující zdraví v roce 2015 rovněž podaly přihlášku do národní sítě programu Škola podporující zdraví Státnímu zdravotnímu ústavu.
  • Základní a střední školy všech zřizovatelů zapsané do rejstříku škol a školských zařízení, které jsou členy národní sítě programu ŠPZ.

Typy podporovaných projektů:

  • Odměna pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy, kteří se podílí na tvorbě či realizaci Školního projektu podpory zdraví nebo podpůrného projektu školy. Finanční prostředky nejsou poskytnuty na platy zaměstnanců.
  • Materiál a služby na činnosti školy související s přípravou nebo realizací Školního projektu podpory zdraví a podpůrného projektu

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace na projekt činí 20 tis. Kč.
  • Maximální výše dotace na podpůrný projekt, na jehož základě vznikne Školní projekt podpory zdraví, kterým se bude škola ucházet o členství v národní síti ŠPZ, činí 70 tis. Kč.
  • Maximální výše dotace na podpůrný projekt školy, která je členem národní sítě programu ŠPZ činí 50 tis. Kč.

Specifika a omezení:

  • Spoluúčast žadatele z vlastních nebo jiných zdrojů není požadována.
  • Čerpání dotace a realizace projektu musí spadat do období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7711”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru