Přeskočit na obsah

ŠKOLICÍ STŘEDISKA — ITI (Hradec-Pardubice) — II. výzva

Dotace na výstavbu a rekonstrukci školicích center a na jejich vybavení nebo na pořízení vzdělávacích programů mohou získat malé a střední podniky.

Příjem žádostí:

  • Příjem Žádostí o podporu probíhá do 19. října 2018, 13 hod.

Příjemci podpory:

  • Podnikající fyzická nebo právnická osoba, která bude působit jako vlastník a provozovatel infrastruktury.
  • Žadatel musí být oprávněn k podnikání odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je projekt realizován.

Typy podporovaných projektů:

  • Výstavba nových školicích center.
  • Rekonstrukce stávajících školicích center.
  • Pořízení vybavení školicích prostor – nábytek IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd.
  • Pořízení vzdělávacích programů.

Forma a výše podpory:

  • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně 5 mil. Kč.
  • Intenzita podpory projektů malých a středních podniků zaměřených na výstavbu a pořízení nových případně rekonstrukce stávajících školících center, modernizace prostor pro vzdělávání, pořízení vybavení školících prostor včetně školících pomůcek, vzdělávacích programů, které jsou nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti, je 50 % způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

  • Cílové území: Území ITI aglomerace Hradec.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7145”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru