Přeskočit na obsah

Školní sportoviště v Plzeňském kraji

Program je vyhlášen s cílem podpořit sportovní aktivity a tělovýchovnou činnost ve školách a školských zařízeních, podpořit školní sportovní infrastrukturu, zvýšit kvalitu stávajících školních sportovních zařízení včetně jejich zázemí.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 8. 1. 2024 do 31. 1. 2024, 23:59:59.

Příjemci podpory:

  • Školy a školská zařízení / školské právnické osoby, církevní školy, právnické/fyzické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, jejich zřizovatelé, v jejichž vlastnictví je školní sportoviště.
  • Žadateli mohou být příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem.
  • Preferováni budou žadatelé se sídlem v Plzeňském kraji.

Typy podporovaných aktivit:

  • Program je vyhlášen s cílem podpořit sportovní aktivity a tělovýchovnou činnost ve školách a školských zařízeních, podpořit školní sportovní infrastrukturu, zvýšit kvalitu stávajících školních sportovních zařízení včetně jejich zázemí, rozšířit plochy sportovních zařízení škol,
  • motivovat děti/žáky/studenty k pohybu a sportu, poskytnout podporu na vybudování, obnovu a modernizaci školních sportovišť.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 100 000 CZK.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 000 000 CZK.
  • Dotace/příspěvek bude příjemci poskytnuta na částečné krytí celkových nákladů spojených s realizací předloženého projektu ve výši maximálně 80 % skutečně vynaložených celkových nákladů.

Specifika a omezení:

  • Jedním žadatelem může být do tohoto dotačního titulu podána pouze jedna žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru