Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Smart akcelerátor v Jihomoravském kraji II – Aktivita – Asistence

shutterstock_154655591.jpg
Share Button

Dotace na zlepšování kvality, účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast na úrovni dosaženého vzdělání.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají ve lhůtě od 9. 7. 2021 od 10:00 hodin do 2. 8. 2021 do 13 hodin.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby se sídlem či provozovnou žadatele na území Jihomoravského kraje, které současně splňují definici výzkumné organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Zlepšování kvality, účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast na úrovni dosaženého vzdělání.
 • Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje.
 • V rámci výzvy budou podporovány dva typy projektů:
  • Projekty, které cílí na zvýšení kvality, relevance a problémové orientace výzkumu, včetně posílení  mezinárodní atraktivity, rozvoje dlouhodobé partnerské spolupráce s firmami.
  • Projekty, které cílí na zlepšení vzdělávání a přípravu talentů, včetně podpory podnikavosti, vytváření podmínek pro vznik spin-off firem, vzdělávání adresujícího výzvy současného světa s vazbou na studia oborů, u nichž existuje současně vysoká poptávka a dostatečná odborná kvalita vysokoškolského pracoviště, a dále popularizace vědy, techniky a digitální gramotnosti.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt: 250 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt: 800 000 Kč.
 • Spolufinancování žadatele je v min. výši 20 % z požadované částky.
 • Celková částka alokovaná pro tuto výzvu: 5 300 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Minimální délka realizace projektu je 3 měsíce. Maximální délka realizace projektu nesmí přesáhnout 12 měsíců.
 • Řízení projektu (administrace projektu) včetně realizace veškerých aktivit projektu musí mít dopad na území Jihomoravského kraje a musí být určeno pro cílovou skupinu Jihomoravského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>