Přeskočit na obsah

Smart akcelerátor v Jihomoravském kraji III — Aktivita — Asistence — Podpora místních samospráv a jimi zřizovaných organizací

Cílem projektu „Smart Akcelerátor v Jihomoravském kraji III“ je posílení kapacit regionu pro implementaci Regionální inovační strategie JMK. Záměrem je akcelerovat rozvoj inovačního ekosystému v JMK, zefektivnit organizační struktury a klíčové procesy, posilovat kompetence pro rozvoj výzkumu, vývoje, inovačního podnikání ve spolupráci s veřejnou správou.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají ve lhůtě od 21. 8. 2023 od 10 hod. v listinné a elektronické verzi do 30. 11. 2023 ve 13 hod. v listinné a elektronické verzi.

Příjemci podpory:

 • a) Obec, která se nachází na území Jihomoravského kraje,
 • b) dobrovolný svazek obcí , který je registrován v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jehož sídlo se nachází v územním obvodu Jihomoravského kraje,
 • c) místní akční skupina, jejíž převážná část území se nachází v Jihomoravském kraji.
 • d) příspěvkové organizace zřizovaná krajem, územním samosprávným celkem či dobrovolným svazkem obcí v územním obvodu Jihomoravského kraje,
 • e) jiná právnická osoba zřízená obcí, krajem, svazkem či MAS.

Typy podporovaných projektů:

 • V rámci výzvy budou podporovány projekty, které umožní oprávněným žadatelům reagovat na globální výzvy, celospolečenské změny, konkrétně pak v oblastech udržitelnosti a adaptace na klimatickou změnu, digitalizace veřejných služeb, stárnutí a zdraví obyvatel. Za výhodu je považována mezinárodní dimenze projektů a rozvoje partnerské spolupráce napříč sektory.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt: 250 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt: 1 200 000 Kč.
 • Spolufinancování žadatele je v min. výši 20 % z požadované částky. V případě žádosti o maximální výši finančního příspěvku ve výši 1,2 mil. Kč dotaci, je požadována min. výše spoluúčasti žadatele 240 tis. Kč.
 • Celková částka alokovaná pro tuto výzvu: 6 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Minimální délka realizace projektu je 3 měsíce.
 • Maximální délka realizace projektu nesmí přesáhnout 15 měsíců.
 • Projekty musí být ukončeny nejpozději do 30. 4. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru