Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji – Kotlíkové dotace

shutterstock_105337607.jpg
Share Button

Dotace na podporu snížení emisních látek z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek v Královéhradeckém kraji.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat v termínu do 16. 5. 2019, 10:00 hod. do 27. 5. 2019, 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Vlastník rodinného domu, spoluvlastník rodinného domu, popř. vlastník bytové jednotky v takovémto rodinném domě, a to za předpokladu písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na rodinném domě.

Typy podporovaných aktivit:

 • Kotel na pevná paliva:
  • V případě realizace kotlů na pevná paliva budou podporovány pouze kotle splňující požadavky nařízení komise č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva (požadavky od 1. 1. 2020).
 • Tepelné čerpadlo:
  • V případě realizace elektrických tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která splňují parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2017).
 • Plynový kondenzační kotel:
  • V případě realizace kotle na plyn budou podporovány pouze kondenzační plynové kotle plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018).

Forma a výše podpory:

 • Pro tuto výzvu je alokováno celkem 5 mil. Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 127 500 Kč.
 • 75 % v případě kombinovaného automatického kotle na uhlí a biomasu, nejvýše však 75 000 Kč;
 • 80 % v případě kotle pouze na biomasu s ruč. přikládáním, nejvýše však 100 000 Kč;
 • 80 % v případě tepelného čerpadlo nebo automat. kotle pouze na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč.

Specifika a omezení:

 • Podpora bude navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována na území obce, která byla Ministerstvem životního prostředí označena jako prioritní z hlediska ochrany ovzduší. V Královéhradeckém kraji se jedná o tyto obce (a jejich části).
 • Výzva je pouze pro Královéhradecký kraj.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>