Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Sociální dialog – program slušné práce – Norské fondy 2014 – 2021

laptop-2561162_960_720
Share Button

Cílem programu je posílení tripartitní spolupráce mezi organizacemi zaměstnavatelů, odbory a orgány veřejné správy a podpora důstojné práce v úzké spolupráci s norskými partnery.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 16. prosince 2021 ve 13.00 hod.

Příjemci podpory:

 • Program je určen organizacím zaměstnavatelů, odborovým svazům a dalším organizacím, orgánům veřejné správy a institucím, které mají ve svém mandátu podporu důstojné práce nebo tripartitního dialogu.
 • Do programu se mohou jako projektoví partneři zapojit i další typy subjektů, jako jsou podnikatelská sdružení, nevládní organizace, vzdělávací a výzkumné instituce zabývající se tématy sociálního dialogu a důstojné práce.
 • Žadatelé a partneři musí být zřízeni jako právnické osoby v přijímajícím státě nebo v Norsku.
  • a) Sociální partneři (organizace zaměstnavatelů a odbory),
   b) veřejné orgány a instituce, které mají statutární role související se slušnou prací nebo třístrannou spoluprací,
   c) organizace veřejných orgánů, které mají v rámci svého mandátu podporu důstojné práce a/nebo tripartitního dialogu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem programu je posílení tripartitní spolupráce mezi organizacemi zaměstnavatelů, odbory a orgány veřejné správy a podpora důstojné práce v úzké spolupráci s norskými partnery.
 • Financovat lze projekty, které podporují sociální dialog, zlepšují postupy důstojné práce a usnadňují přístup k zaměstnání.

Forma a výše podpory:

 • Výzva k předkládání návrhů v České republice disponuje rozpočtem ve výši 863 300 EUR, což je zbývající alokace národního rozpočtu v tomto programovém období.
 • Minimální požadovaná výše grantové pomoci je 20 000 EUR.
 • Grantová podpora, která je k dispozici pro jeden projekt, činí 20 000 až 200 000 EUR pro výsledek 1 nebo 2 a 172 660 EUR pro výsledek 3.
 • Maximální výše grantu na projekt činí 90 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Kromě subjektů uvedených výše jako způsobilých žadatelů o projekty mohou do projektů jako partneři zapojit i další právnické osoby v příslušném přijímajícím státě nebo v Norsku, např. Nevládní organizace a výzkumné instituce, pokud tyto pracují na problémech souvisejících s programem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>