Přeskočit na obsah

Sociální fond regionu Brdy-Vltava — Výzva na spolufinancování sociálních služeb v regionu Brdy-Vltava

Cílem výzvy je posílení a udržení finanční stability sociálních služeb v regionu Brdy — Vltava. Dílčím cílem je snížit administrativní zátěž poskytovatelům sociálních služeb. Podporovány budou pouze poskytovatelé sociálních služeb, které v regionu Brdy — Vltava působí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. dubna 2024 a ukončení příjmu žádostí je 10. května 2024 (do 24:00).

Příjemci podpory:

 • Poskytovatelé sociálních a návazných služeb, kteří prokazatelně působí v regionu Brdy-Vltava (nebo jsou obyvateli regionu využívány).

Typy podporovaných aktivit:

 • Služby sociální péče.
 • Služby sociální prevence.
 • Sociální poradenství.
 • Návazné služby.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy je 1 153 000 Kč. 
  • Mezi způsobilé výdaje patří: 
   • a) osobní náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění),
   • b) provozní náklady (potřebné pro poskytování sociálních a návazných služeb),
   • c) služby (energie, telefony, internet, poštovné, nájemné, opravy a udržování, právní a ekonomické služby, školení a kurzy, cestovné náhrady).

Specifika a omezení:

 • Akce budou realizovány v období 1. 1. 2024 – 30. 11. 2024.
 • Souběh příspěvku prostřednictvím Sociálního fondu regionu Brdy-Vltava s dary, dotacemi z dotačních titulů státního rozpočtu nebo jiných fondů se nevylučuje, nesmí se však jednat o dvojí financování.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru