Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti ve městě Plzeň

shutterstock_155219123.jpg
Share Button

Statutární město Plzeň vydalo výzvu k podávání žádostí o dotace z programu Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti na rok 2021.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat pouze v termínech:
  • Pondělí 26. dubna 2021.
  • Úterý 27. dubna 2021.
  • Středa 28. dubna 2021.

Příjemci podpory:

 • Fyzické a právnické osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem na území ČR, jejichž projekt je orientován na aktivity této výzvy.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace lze poskytnout na financování projektů, reagujících na tyto dotační priority:
  • a. dobrovolnictví a aktivní zapojení občanů města Plzně do komunity, ve které žijí;
  • b. podpora klienta při přechodu z programu pracovní rehabilitace na otevřený trh práce;
  • c. aktivní život seniorů a mezigenerační aktivity;
  • d. osvěta v péči o osoby s poruchou autistického spektra;
  • e. podpora organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné občany;
  • f. zvyšování informovanosti ohrožené mládeže;
  • g. preventivní služby na podporu funkčnosti rodiny;
  • h. aktivity podporující integraci cizinců a menšinových aktivit na území města Plzně;
  • i. podpora mobilní specializované paliativní péče nebo domácí péče.

Forma a výše podpory:

 • Minimální alokovaný objem peněžních prostředků, vyčleněný v rozpočtu na podporu stanoveného účelu pro rok 2021, je 800 000 Kč.
 • Maximální částka žádosti je 200 tis. Kč pro žádosti obsahující více projektů a 100 tis. Kč pro žádosti s jedním projektem!
 • Na projekty reagující na oblasti f), g) a h) je možné žádat maximálně částku ve výši 50 tis. Kč!

Specifika a omezení:

 • Žádost může obsahovat více projektů reagujících na jednotlivé dotační priority uvedené v čl. 1 tohoto Vyhlášení. Každá žádost musí reagovat pouze na jednu dotační prioritu!

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>