Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti ve městě Plzeň

shutterstock_155219123.jpg
Share Button

Statutární město Plzeň vydalo výzvu k podávání žádostí o dotace z programu Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti na rok 2020.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat pouze v termínech: pondělí 24. února 2020, úterý 25. února 2020 a středa 26. února 2020.

Příjemci podpory:

 • Fyzické a právnické osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem na území ČR, jejichž projekt je orientován na aktivity této výzvy.
 • Žádat může i organizační složka statutárního města Plzně.

Typy podporovaných projektů:

 • Dobrovolnictví a aktivní zapojení občanů města Plzně do komunity, ve které žijí.
 • Podpora klienta při přechodu z programu pracovní rehabilitace na otevřený trh práce.
 • Aktivní život seniorů a mezigenerační aktivity; d. celoživotní učení a vzdělávání seniorů.
 • Osvěta v péči o osoby s poruchou autistického spektra.
 • Podpora organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné občany.
 • Zvyšování informovanosti ohrožené mládeže.
 • Preventivní služby na podporu funkčnosti rodiny.
 • Podpora vzniku nových aktivit v oblasti integrace cizinců a menšinových aktivit na území města Plzně.
 • Podpora mobilní specializované paliativní péče.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků, vyčleněný v rozpočtu na podporu stanoveného účelu, je 1 500 000 Kč.
 • Maximální částka žádosti je 200 tis. Kč pro žádosti obsahující více projektů a 100 tis. Kč pro žádosti s jedním projektem!
 • Na projekty reagující na oblast h) je možné žádat maximálně částku ve výši 50 tis. Kč.
 • Každá organizace může v rámci tohoto dotačního programu podat pouze jednu žádost. Žádost může obsahovat více projektů reagující na jednotlivé dotační priority uvedené v čl. 1 tohoto Vyhlášení.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

 

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>