Přeskočit na obsah

Specifická primární prevence rizikového chování v Libereckém kraji

Dotace na podporu aktivit zaměřených specificky na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 21. 1. do 7. 2. 2022.

Příjemci podpory:

 • Mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy na území Libereckého kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora aktivit zaměřených převážně na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování.

Forma a výše podpory:

 • Účelová neinvestiční dotace v celkové výši 800 000 Kč.
 • Minimální výše podpory činí 10 000 Kč a maximální částka podpory je 30 000 Kč.
 • Maximální výše dotace kraje ze způsobilých výdajů je 70 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatelé mohou podávat pouze jednu žádost.
 • Z poskytnuté dotace nelze hradit sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, jednorázové aktivity bez další vazby na cílovou skupinu; testování přítomnosti drog u žáků a studentů ve školách a školských zařízení.
 • O dotaci nemohou žádat: 
  • příspěvkové organizace zřizované Libereckým krajem.
  • příspěvkové organizace zřizované MŠMT.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru