Přeskočit na obsah

Špičková vědecká střediska pro výpočetní aplikace

Dotace na software, vývoj, infrastrukturu a údržbu IT technologií může získat IT firmy, vývojová centra, vysoké školy či jakékoli organizace, které chtějí vyvíjet software a k tomu příslušící produkty a služby. Nový program Horizont vyhlásil v rámci výzvy e‑Infrastructures novou podvýzvu Špičková vědecká střediska pro výpočetní aplikace.

Příjem žádostí:

Od 11. 12. 2013 do 17 hodin 14. 1. 2014.

Příjemci podpory:

  • Malé, střední a velké podniky.
  • Vysoké školy a univerzity.
  • Vědecká pracoviště.
  • Neziskové organizace.

Typy podporovaných projektů:

Výzkumné a inovační činnosti, které jsou dále vyspecifikovány níže:

Vytvoření omezeného počtu špičkových vědeckých středisek zajišťuje nezbytnost pro zvýšení konkurenceschopnosti EU v aplikaci HPC (High Performance Computing) pro řešení vědeckých, průmyslových a společenských problémů. Špičková vědecká střediska budou uživatelsky zaměřená a budou rozvíjet kulturu preciznosti jak vědecké, tak průmyslové. Výzva usiluje o umístění výpočetní vědy a zpracování velkého objemu údajů v centru průmyslové konkurenceschopnosti a vědeckého objevu. Špičková vědecká střediska mohou být zaměřena:

a)     „tematicky“ —  řešit konkrétní aplikační oblasti, jako je lékařství, přírodovědecké obory, energetika;

b)    „průřezově“ – zaměřená na výpočetní techniku (např. algoritmy, analýzy, numerické metody atd.) nebo společenské a průmyslové výzvy;

c)      „řízeně“ na témata, která se týkají např. řešení stárnutí, změny klimatu, čisté dopravy atd.;

d)      nebo kombinovat všechny tyto typy.

Projekt bude řešen v rámci spolupráce veřejného a soukromého sektoru (Public-Private Partnership) v HPC a bude naplňovat strategii EU v oblasti High Performance Computing (HPC), a to zejména dosahování vynikajících výsledků v poskytování aplikací a použití HPC.

Forma a výše podpory:

  • Pro oblast e‑Infrastructures je vyčleněna celková alokace ve výši 82 000 000 EUR. Obvyklá výše dotace u zmíněných druhů projektů je 4 — 5 milionů EUR.

Specifika a omezení:

Špičková vědecká střediska (Coes) musí být:

  1. Prouživatelsky orientovaná: uživatelé aplikací hrají rozhodující roli;
  2. Integrovaná: zahrnují nejen vývoj HPC softwaru, ale také příslušné prvky hardwaru, správu a ukládání dat, připojení, bezpečnost atd.;
  3. multidisciplinární: odborné znalosti o doménách, které se nachází vedle HPC systému, software a odborných znalostí algoritmu;
  4. distribuovány s možností centrálního rozbočovače, které spojují celou Evropu, využívají dostupných pravomocí a zajišťují synergii s místními programy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“8913”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru