Přeskočit na obsah

Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2013 — 2014

Dotace na podporu podnikatelským subjektům při zvyšování konkurenceschopnosti výrobků a služeb firem na zahraničních trzích mohou získat malé a střední podniky, velké podniky a podnikající profesní organizace se sídlem v ČR. Maximální výše dotace na jednu akci je  120 tisíc Kč bez DPH. Na tuto výzvu je alokováno 151,2 miliónu Kč.

Příjem žádostí:

  • Od 3. června 2013 do 28. listopadu 2014.

Příjemci podpory:

  • Malé a střední podniky, velké podniky a podnikající profesní organizace.

Typy podporovaných projektů:

  • Oborová prezentace prostřednictvím společné účasti profesních organizací a individuálních podniků na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí.
  • Doprovodné propagační akce zaměřené na prezentaci příslušných oborů českého průmyslu a společné veletržní účasti na dané akci s cílem posílení konkurenceschopnosti českého průmyslu v mezinárodním prostředí.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace na jednu akci je 120 tisíc Kč bez DPH.
  • Podpora je poskytována do výše 100 % způsobilých výdajů.
  • Celková výše podpory de minimis poskytnuté jednomu podniku nesmí v kterémkoliv tříletém období přesáhnout částku 200 tisíc eur.
  • Na tuto výzvu je alokováno 151,2 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  • Místem realizace je Česká republika.
  • Místo realizace musí být totožné se sídlem podnikatelského subjektu, a to nesmí být na území hl. města Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7145”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru