Přeskočit na obsah

Spolufinancování dotace MPSV z rozpočtu JMK

Podpora je zaměřena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. 11. 2022 do 23. 11. 2022 (1. kolo).

Příjemci podpory: 

 • Žadatelem o finanční podporu může být každá sociální služba, která je: 
  • registrovaná podle zákona o sociálních službách,
  • součástí Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2023.
 • Okruh možných žadatelů není omezen právní formou ani typem zřizovatele.

Typy podporovaných aktivit:

 • Finanční podpora se poskytuje na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. Období, v němž lze stanoveného účelu dosáhnout, je 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023.
 • Finanční podpora se poskytuje k financování běžných neinvestičních výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v souladu se zpracovaným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2021–2023 a jeho prováděcím dokumentem Akčním plánem rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na rok 2023 a jeho přílohou Základní sítí sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2023.

Forma a výše podpory:

 • Na základě rozhodnutí Rady Jihomoravského kraje bude stanovena výše finanční podpory.

Specifika a omezení:

 • Finanční podpora č. 2 pro rok 2023 se poskytuje žadatelům na základě předložené žádosti. Žádost podává žadatel jednotlivě za každou sociální službu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru