Přeskočit na obsah

Spolufinancování dotace MPSV z rozpočtu JMK

Podpora je zaměřena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 30. října 2023 do 10. listopadu 2023.

Příjemci podpory: 

 • Poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb podle ustanovení § 85 odst. 1 zákona o sociálních službách, k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb na území Jihomoravského kraje.
 • Žadatelem o finanční podporu může být každá sociální služba, která je: 
  • registrovaná podle zákona o sociálních službách,
  • součástí Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2024.
 • Okruh možných žadatelů není omezen právní formou, vyjma příspěvkových organizací zřízených Jihomoravským krajem, pro které není tato finanční podpora určena.

Typy podporovaných aktivit:

 • Finanční podpora se poskytuje na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. Období, v němž lze stanoveného účelu dosáhnout, je 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024.
 • Finanční podpora se poskytuje k financování běžných neinvestičních výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v souladu se zpracovaným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2024–2026 a jeho prováděcím dokumentem Akčním plánem rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na rok 2024 a jeho přílohou Základní sítí sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2024.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných na dotační program činí 180 mil. Kč.
 • Na základě rozhodnutí Rady Jihomoravského kraje bude stanovena výše finanční podpory.

Specifika a omezení:

 • Finanční podpora č. 2 pro rok 2024 se poskytuje žadatelům na základě předložené žádosti. Žádost podává žadatel jednotlivě za každou sociální službu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru