Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Sportoviště v Kraji Vysočina

Share Button

Dotace na modernizaci zařízení pro sportovní a tělovýchovné aktivity, a to z důvodu zlepšení podmínek pro sportovní vyžití obyvatel regionu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat od 15. 03. 2021 do 25. 03. 2021.

Příjemci podpory:

 • Spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník působící v oblasti sportu a tělovýchovy (sport a tělovýchova jsou v hlavní činnosti);
 • Obce na území Kraje Vysočina;
 • Svazky obcí se sídlem v Kraji Vysočina, založené dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích;
 • Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení bez ohledu na zřizovatele ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Typy podporovaných projektů:

 • Výstavba sportovišť včetně pořízení odpovídajícího sportovního vybavení.
 • Údržba a modernizace sportovišť včetně pořízení odpovídajícího sportovního vybavení.
 • Pořízení sportovního vybavení.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 10 000 Kč, maximální výše dotace je 100 000 Kč.
 • Minimální podíl příjemce dotace je 60 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Projekt může být zahájen nejdříve 1. 1. 2021 a ukončen nejpozději do 31. 12. 2021. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady projektu a musí být také uhrazeny. Předpoklad podpisu smlouvy o poskytnutí dotace je červen 2021.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>