Přeskočit na obsah

Sportovní aktivity a tělovýchova v Královéhradeckem kraji

Dotace na podporu dětí a mládeže vybraných do sportovních středisek a sportovních center mládeže a vytváření podmínek pro jejich další sportovní rozvoj.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 10. 12. 2018 (8:00 hod.) do 9. 1. 2019 (14:00 hod.).

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba, jejíž hlavní činnost (dle zakládacích dokumentů) je v oblasti sportu a tělovýchovy.

Typy podporovaných projektů:

 • Činnost sportovních středisek a sportovních center mládeže: 
  • sportovní střediska či sportovní centra mládeže zřízená sportovními svazy [finančně podporovaná MŠMT] (nejvyšší) sportovní střediska.
  • sportovní centra mládeže zřízená celostátním sportovním svazem [finančně nepodporovaná MŠMT] (vysoká) sportovní střediska.
  • sportovní centra mládeže zřízená krajským sportovním svazem [finančně nepodporovaná MŠMT] (střední).
 • Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace na republikových, evropských a celosvětových soutěžích: 
  • příprava reprezentantů na mezinárodní soutěže (nejvyšší).
  • příprava reprezentantů na celostátní soutěže (vysoká).
  • projekty zaměřené na handicapované sportovce zařazené do reprezentace kraje (střední).
 • Příprava krajských reprezentantů na ODM: 
  • příprava účastníků ODM organizovaná sportovním svazem (nejvyšší).
  • příprava účastníků ODM organizovaná jednotlivým klubem.
  • jednotou (vysoká) projekt řešící práci s učastníky ODM také po jejím konání (střední).
 • Celoroční pravidelná sportovní činnost mládeže a osob se zdravotním postižením v subjektech reprezentujících Královéhradecký kraj: 
  • podpora celoroční činnosti sportovních organizací krajského a vyššího významu (nejvyšší).
  • podpora celoroční činnosti subjektů, které připravují sportovce na ODM (vysoká).
  • podpora projektů s integrací osob se zdravotním postižením (střední).
 • Vzdělávání trenérů, rozhodčích a cvičitelů: 
  • vzdělávací program je součástí zavedeného vzdělávacího systému (nejvyšší).
  • součástí projektu je odborná příprava i tvorba publikace pro vzdělávání (vysoká).
  • projekt obsahuje více aktivit (střední).

Forma a výše podpory:

 • Rozpětí dotace: 20 000 Kč — 300 000 Kč.
 • Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu: 70 %.

Specifika a omezení:

 • Výzva se týká území Královéhradeckého kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru