Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Sportujeme a volný čas v Kraji Vysočina

shutterstock_107814275.jpg
Share Button

Dotace na dlouhodobé sportovní a volnočasové aktivity dětí a mládeže v regionu, a to z důvodu zajištění plnohodnotného a zdravého trávení volného času dětí a mládeže a vytvoření společné identity obyvatel Kraje Vysočina.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat od 17. 01. 2022 do 28. 01. 2022.

Příjemci podpory:

 • Spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník působící v oblasti sportu a volného času (organizace žádající do podprogramu A musí mít sportovní činnost uvedenou ve svých zakládacích dokumentech v hlavní činnosti);
 • Církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích, náboženském vyznání a náboženských společnostech působící v oblasti volného času;
 • Obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech působící v oblasti volného času.

Typy podporovaných projektů:

 • Podprogram A: Sportujeme:
  • pravidelné sportovní aktivity dětí a mládeže se zaměřením na rozvoj všeobecných pohybových dovedností, na zvýšení pravidelného provozování sportu a tělovýchovy pod kvalifikovaným vedením.
 • Podprogram B: Volný čas:
  • volnočasové aktivity zaměřené na pravidelnou a dlouhodobou aktivitu pro děti a mládež.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 60 000 Kč.
 • Příjemce dotace se musí podílet na spolufinancování projektu v minimální výši 10 % celkových nákladů projektu.
 • Celková finanční alokace na tuto výzvu činí 5 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • V rámci tohoto programu nelze podpořit pouze aktivity jednorázového charakteru bez návaznosti na celoroční sportovní či volnočasové aktivity (např. jednorázová účast na sportovních soutěžích bez návaznosti na celoroční pravidelnou sportovní činnost, letní tábor nebo sportovní kemp bez návaznosti na celoroční sportovní či volnočasovou činnost apod.).
 • Projekt může být zahájen nejdříve 1. 1. 2022 a ukončen nejpozději do 31. 12. 2022. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady projektu a musí být také uhrazeny.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>