Přeskočit na obsah

SFŽP — Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v programu Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti v rámci NPO — výměna kotlů

Dotace podporu pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění, výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění ve stávajícím (řádně dokončeném) rodinném domě, popř. bytové jednotce bytového domu.

Příjem žádostí:

 • Platnost od 1. 9. 2024.

Příjemci podpory:

 • a) Žadatel má ke dni podání žádosti, po celou dobu její administrace a po dobu udržitelnosti trvalý pobyt v podporované nemovitosti.
 • b) Žadatel je vlastník nebo spoluvlastník podporovaného:
  • rodinného domu (dle definice RD uvedené v kapitole 9) nebo
  • bytu v bytovém domě (dle definice BD uvedené v kapitole 9) nebo spoluvlastnického podílu na bytovém domě s právem užívat posuzovaný byt nebo je
  • člen bytového družstva s právem užívání posuzovaného bytu v bytovém domě na základě platné smlouvy o nájmu.
 • c) Žadatel a všichni členové domácnosti ke dni podání žádosti o podporu:
  • pobírají starobní důchod a nevlastní další stavbu pro bydlení nebo podíl na takovéto nemovitosti, a to včetně bytu v bytovém domě nebo členský podíl v bytovém družstvu, který jim zajišťuje možnost užívání bytu, nebo
  • pobírají invalidní důchod 3. stupně, 1 nebo 
  • jsou zahrnuti do okruhu společně posuzovaných osob v žádosti o příspěvek na bydlení v dané nemovitosti a na základě této žádosti je tento příspěvek některému ze členů domácnosti přiznán2, nebo
  • jsou zahrnuti do okruhu společně posuzovaných osob v žádosti o přídavek na dítě3 žijící ve společné domácnosti se žadatelem a tento příspěvek je dítěti přiznán.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporována je výměna níže uvedených stávajících zdrojů:
  • kotlů na pevná paliva, nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303–5,
  • kotlů konstruovaných pro spalování pouze pevných fosilních paliv (kotlů na uhlí),
  • kotlů na topné oleje,
  • lokálních topidel na pevná paliva, sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění,
  • elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem,
  • plynových kotlů a topidel za tepelné čerpadlo při splnění dále uvedených podmínek.

Forma a výše podpory:

 • Výše podpory na opatření je max. 100 % přímých realizačních výdajů.
 • Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva — Maximální podpora na RD nebo byt v BD — 110 000 Kč.
 • Lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem — Maximální podpora na RD nebo byt v BD — 50 000 Kč. 
 • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systémy vytápění (vzduch – voda, země – voda, …) — Maximální podpora na RD nebo byt v BD — UT 130 000 Kč, UT + ohřev vody — 150 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Podpora se poskytuje na opatření realizovaná na rodinných domech a bytech v bytových domech na území České republiky.
 • Podporována jsou pouze opatření, která byla realizována po 24. červnu 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru