Přeskočit na obsah

Stipendijní program pro studenty lékařských fakult v oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství v Karlovarském kraji

Dotace na podporu studentů lékařských fakult v oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství spojené s jejich závazkem k návratu do Karlovarského kraje po úspěšném ukončení studia.

Příjem žádostí:

 • a) Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí pro žadatele dle čl. V písm. a) se stanovuje na dobu: od 11. 2. 2025, 8:00 hodin do 26. 6. 2025, 16:00 hodin.
 • b) Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí pro žadatele dle čl. V písm. b), kteří chtějí čerpat částku dle dříve uzavřené smlouvy (tj. 48 000 Kč) se stanovuje na dobu: od 1. 10. 2024, 8:00 hodin do 29. 10. 2024, 16:00 hodin.
 • c) Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí pro žadatele dle čl. V odst. b), kteří chtějí čerpat částku dle tohoto programu (tj. 150 000 Kč) se stanovuje na dobu: od 11. 2. 2025, 8:00 hodin do 26. 6. 2025, 16:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • a) Student vysoké školy v České republice, který má trvalé bydliště na území Karlovarského kraje nebo je absolventem střední školy s místem poskytovaného vzdělávání v Karlovarském kraji a který studuje v prezenční formě studia studijní programy a obory (akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky) lékařských fakult v oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství,
 • b) student vysoké školy v České republice, který má trvalé bydliště na území Karlovarského kraje nebo je absolventem střední školy s místem poskytovaného vzdělávání v Karlovarském kraji a který studuje v prezenční formě studia studijní programy a obory (akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky) lékařských fakult v oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství, a s nímž byla uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle Stipendijního (dotačního) programu Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva vyhlášeného pro rok 2021 a k této smlouvě dosud nebyl uzavřen dodatek.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotační program se zřizuje za účelem podpory studentů lékařských fakult v oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství spojené s jejich závazkem k návratu do Karlovarského kraje po úspěšném ukončení studia.
 • Důvodem podpory stanoveného účelu je zájem kraje zvýšit počet lékařů v oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství v Karlovarském kraji.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro dotační program činí:
  • a) 96 000 Kč pro rok 2024 (pro žádosti žadatelů uvedených v čl. V. písm. b)),
  • b) 20 000 000 Kč pro rok 2025 (pro žádosti žadatelů uvedených v čl. V. písm. a) a žádosti žadatelů uvedených v čl. V. písm. b)).
  • Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 150 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat 1 žádost v rámci tohoto dotačního programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru