Přeskočit na obsah

Státní fond kinematografie — Experimentální film

Podpora je určena pro experimentální film, na jehož výrobě se výrobce nebo koproducent, podílel v takovém rozsahu, že v projektu má majoritní podíl (při dvoustranné koprodukci musí být min. 50% celkových výrobních nákladů, při vícestranných koprodukcích však nemusí dosáhnout 50% celkových výrobních nákladů projektu).

Příjem žádostí:

  • Žádosti o finanční příspěvek lze podávat do 18. 7. 2016.

Příjemci podpory:

  • Oprávněným žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba se sídlem či trvalým pobytem na území České republiky.

Typy podporovaných projektů:

  • Experimentální film — experimentálním filmem se rozumí audiovizuální dílo, které se svým formálním zpracováním a/nebo obsahem výrazně vymyká standardní kinematografické produkci.

Forma a výše podpory:

  • Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 2 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Lhůta pro realizaci projektu je do 31. 12. 2018, nejpozději do dvou let od vydání rozhodnutí musí žadatel předložit podklady dokládající 70 % financování díla (koprodukční smlouvy atd.).
  • Osobní prezentace projektu bude umožněna na vyžádání žadatele.
  • Správní poplatek činí 10 000 Kč.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru