Přeskočit na obsah

Státní fond kinematografie — Kompletní vývoj animovaného seriálu

Podpora je určena pro vývoj první řady animovaného českého seriálu (serializovaného audiovizuálního díla) o délce minimálně 13 dílů vyvíjeného nezávislým výrobcem. Součástí projektu vývoje jsou: návrhy výtvarného řešení minimálně jednoho dílu; storyboard nebo animatik minimálně jednoho dílu; konečný literární scénář alespoň poloviny dílů série a treatmenty ostatních epizod; vytvoření plánu výroby, aproximativního rozpočtu, aproximativního finančního plánu a jeho předpokládané zajištění.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. srpna 2021.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby na území České republiky.
 • Právnické osoby se sídlem mimo území  České republiky.
 • Právnická osoba se sídlem mimo území ČR, která podává žádost prostřednictvím svého tuzemského odštěpného závodu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cíle podpory kinematografie: 
  • 1. podporovat žánrovou, tematickou a stylovou různorodost českých kinematografických děl,
  • 2. podporovat vývoj českého kinematografického díla ve smyslu prohloubené práce autora a dramaturga na scénáři či námětu a následných aktivit producenta, které směřují k zajištění financování a k připravenosti projektu k natáčení,
  • 3. podpora debutantů a nastupující filmařské generace,
  • 4. podpora kreativních složek audiovizuálního průmyslu,
  • 5. podpora vývoje evropského a národního audiovizuálního obsahu a tvorby pro udržení konkurenceschopnosti vůči nadnárodním platformám,
  • 6. podporovat vývoj animovaných audiovizuálních děl nezávislými výrobci,
  • 7. zvýšit potenciál projektů pro získání mezinárodní koprodukce (EU programy podpory televizní tvorby, zahraniční partneři, zahraniční televizní vysilatelé).

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem podpory kinematografie této výzvy 2 000 000 Kč.
 • Maximální intenzita veřejné podpory a kumulace podpor na projekt: 
  • 50 % celkových nákladů projektu, resp. 60 % celkových nákladů projektu v případě přeshraničních koprodukcí, které jsou realizovány více než jedním členským státem a na nichž se podílí koproducenti, kteří mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území jiného členského státu EU.
  • Intenzita veřejné podpory může být zvýšena až na 90 % celkových nákladů projektu v případě realizace vývoje kulturně náročného kinematografického díla, nebo v případě, že jde o koprodukci, na níž se podílejí země vedené v seznamu DAC organizace OECD.

Specifika a omezení:

 • Lhůta pro dokončení projektu: dle žádosti, nejpozději však do 31. prosince 2024.
 • Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti o podporu kinematografie, a to z důvodu dodržení podmínky motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti o podporu kinematografie je možné provádět pouze přípravné práce.
 • https://fondkinematografie.cz/assets/media/files/AK/v%C3%BDzvy/2021/2021–1‑6–26%20Kompletn%C3%AD%20v%C3%BDvoj%20animovan%C3%A9ho%20seri%C3%A1lu/1.Kompletni-vyvoj-animovavy-serial.pdf

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru