Přeskočit na obsah

Státní fond kinematografie — Kompletní vývoj dokumentárního filmu

Podpora je určena pro vývoj krátkometrážního nebo celovečerní dokumentárního českého kinematografického díla.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí: od 27. října 2023 do 27. listopadu 2023.

Příjemci podpory:

  • Právnické a fyzické osoby na území České republiky.
  • Právnické osoby se sídlem mimo území  České republiky.
  • Právnická osoba se sídlem mimo území ČR, která podává žádost prostřednictvím svého tuzemského odštěpného závodu.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podporovat žánrovou, tematickou a stylovou diverzitu námětů.
  • Podporovat vývoj českého kinematografického díla ve smyslu prohloubené práce autora na námětu, na promyšlené obsahové a vizuální koncepci a struktuře dokumentu před natáčením, konzultacích s odpovědným dramaturgem a následných aktivit producenta, které směřují k zajištění financování a k přípravě natáčení.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem podpory: 4 500 000 Kč.
  • Maximální intenzita veřejné podpory a kumulace podpor na projekt činí 50 % celkových nákladů projektu, resp. 60 % celkových nákladů projektu v případě přeshraničních koprodukcí, které jsou realizovány více než jedním členským státem a na nichž se podílí koproducenti, kteří mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území jiného členského státu EU.
  • Intenzita veřejné podpory může být zvýšena až na 90 % celkových nákladů projektu v případě realizace vývoje kulturně náročného kinematografického díla, nebo v případě, že jde o koprodukci, na níž se podílejí země vedené v seznamu DAC organizace OECD.

Specifika a omezení:

  • Lhůta pro dokončení projektu dle žádosti, nejpozději do 30. 9. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru