Přeskočit na obsah

Státní fond kinematografie — Kompletní vývoj nebo výroba animovaného filmu

Dotace na podporu vývoje českého kinematografického díla ve smyslu prohloubené práce autora a dramaturga na scénáři a následných aktivit producenta, které směřují k zajištění financování a připravenosti projektu k natáčení.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o podporu kinematografie od 18. prosince 2023 do 18. ledna 2024.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby na území České republiky.
 • Právnické osoby se sídlem mimo území  České republiky.
 • Právnická osoba se sídlem mimo území ČR, která podává žádost prostřednictvím svého tuzemského odštěpného závodu.

Typy podporovaných projektů:

 • Cíle podpory kinematografie: 
  • 1. podporovat žánrovou, tematickou a stylovou různorodost českých kinematografických děl,
  • 2. podporovat vývoj českého kinematografického díla ve smyslu prohloubené práce autora a dramaturga na scénáři a následných aktivit producenta, které směřují k zajištění financování a připravenosti projektu k natáčení,
  • 3. podporovat originalitu výtvarného řešení, obsahu i zpracování námětu a tématu,
  • 4. posílit pozici animovaného filmu v české kinematografii,
  • 5. podpora mezinárodních koprodukcí,
  • 6. zvýšit potenciál projektů pro získání mezinárodní koprodukce (Eurimages, Media, zahraniční partneři, zahraniční televizní vysilatelé).

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace finančních prostředků ve výši 8 000 000 Kč.
 • Maximální intenzita veřejné podpory a kumulace podpor na projekt: 
  • 50 % celkových nákladů projektu, resp. 60 % celkových nákladů projektu v případě přeshraničních koprodukcí, které jsou realizovány více než jedním členským státem a na nichž se podílí koproducenti, kteří mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území jiného členského státu EU.
  • Intenzita veřejné podpory může být zvýšena až na 90 % celkových nákladů projektu v případě realizace vývoje kulturně náročného kinematografického díla, nebo v případě, že jde o koprodukci, na níž se podílejí země vedené v seznamu DAC organizace OECD1.

Specifika a omezení:

 • Lhůta pro dokončení projektu dle žádosti; v případě projektů vývoje však nejpozději do 31. prosince 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru