Přeskočit na obsah

Státní fond kinematografie — Mimořádná výzva Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu, dokumentárního filmu nebo hraného seriálu

Dotace na podporu české kinematografie v době dopadů mimořádných opatření v důsledku epidemie COVID-19.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 13. května 2020 do 15. června 2020.

Příjemci podpory: 

 • Právnické a fyzické osoby na území České republiky.
 • Právnické osoby se sídlem mimo území  České republiky.
 • Právnická osoba se sídlem mimo území ČR, která podává žádost prostřednictvím svého tuzemského odštěpného závodu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora je určena pro vývoj celovečerního hraného českého kinematografického díla (ve smyslu § 2. odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi), jehož součástí je vypracování konečné verze scénáře, vytvoření plánu výroby, aproximativního rozpočtu, aproximativního finančního plánu a jeho předpokládaného zajištění.
 • Podpora je určena pro vývoj krátkometrážního nebo celovečerního dokumentárního českého kinematografického díla (ve smyslu § 2. odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi), jehož součástí je vypracování finální verze treatmentu nebo scénáře, vytvoření plánu výroby, aproximativního rozpočtu, aproximativního finančního plánu a jeho předpokládaného zajištění.
 • Podpora je určena pro vývoj první řady hraného českého seriálu (serializovaného dramatického díla) o délce 6 až 13 dílů vyvíjeného nezávislým výrobcem (ve smyslu § 43. odst. 3 č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů), jehož součástí je vypracování finální verze scénáře pilotního dílu a dokončení treatmentů všech dalších dílů první série, vytvoření plánu výroby, aproximativního rozpočtu, aproximativního finančního plánu a jeho předpokládaného zajištění. Serializované dramatické dílo splňuje podmínky ve smyslu § 2. odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi, způsobem běžným na českém audiovizuálním trhu.
 • Krátkometrážním kinematografickým dílem se pro účely Státního fondu kinematografie rozumí dílo kratší než 60 minut, všechna ostatní kinematografická díla jsou celovečerní.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem podpory kinematografie této výzvy činí 20 000 000 Kč.
 • Maximální intenzita veřejné podpory a kumulace podpor na projekt: 
  • 50 % celkových nákladů projektu, resp. 60 % celkových nákladů projektu v případě přeshraničních koprodukcí, které jsou realizovány více než jedním členským státem a na nichž se podílí koproducenti, kteří mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území jiného členského státu EU.
  • Intenzita veřejné podpory může být zvýšena až na 90 % celkových nákladů projektu v případě realizace vývoje kulturně náročného kinematografického díla, nebo v případě, že jde o koprodukci, na níž se podílejí země vedené v seznamu DAC organizace OECD2 .

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 30. června 2023.
 • V případě kumulace podpor v rámci projektu musí být dodrženy podmínky obsažené v článku 8 GBER.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru