Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Státní fond kinematografie – Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu

351844-top_foto1-rqi5g
Share Button

Podpora pro celovečerní hrané, celovečerní i krátkometrážní animované nebo celovečerní i krátkometrážní dokumentární kinematografické dílo je určena projektům, na jejichž výrobě se výrobce nebo koproducent, který má místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území České republiky.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o podporu kinematografie od 8. března 2021 do 8. dubna 2021.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby na území České republiky.
 • Právnické osoby se sídlem mimo území  České republiky.
 • Právnická osoba se sídlem mimo území ČR, která podává žádost prostřednictvím svého tuzemského odštěpného závodu.

Typy podporovaných projektů:

 • 1. Rozvoj kvalitní, umělecky a společensky progresivní, žánrově diverzifikované české kinematografie,
 • 2. posílení postavení českých producentů v mezinárodní konkurenci a rozvoj českého produkčního prostředí, know how českých producentů,
 • 3. rozvoj nových koprodukčních vztahů a posílení stávajících,
 • 4. rozvoj českého filmového průmyslu prostřednictvím mezinárodních koprodukcí zahrnujících vysokou českou kreativní účast.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem v rámci této výzvy je 20 000 000 Kč.
 • Maximální intenzita veřejné podpory a kumulace podpor na projekt:
 • 50 % celkových nákladů projektu, resp. 60 % celkových nákladů projektu v případě přeshraničních koprodukcí, které jsou realizovány více než jedním členským státem a na nichž se podílí koproducenti, kteří mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území jiného členského státu EU.
 • Intenzita veřejné podpory může být zvýšena až na 90 % celkových nákladů projektu v případě realizace vývoje kulturně náročného kinematografického díla, nebo v případě, že o koprodukci, na níž se podílejí země vedené v seznamu DAC organizace OECD1.

Specifika a omezení:

 • Nejpozději do dvou let od vydání rozhodnutí musí žadatel předložit podklady dokládající 70 % financování díla (koprodukční smlouvy, Eurimages atd.).
 • Lhůta pro dokončení projektu dle žádosti, nejpozději však do 31. 12. 2023.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>