Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Státní fond kinematografie – Projekty producentských firem, distributorů a provozovatelů kin zaměřené na výzkum a inovace v proměňujícím se prostředí audiovize

cinema-strip-64074__340
Share Button

Dotace na podporu inovativních řešení produkce, distribuce a uvádění filmů jak v oblasti obsahu, tak obchodních modelů, lidských zdrojů i technologických řešení umožňujících udržitelnost a rozvoj firmy v měnících se podmínkách audiovizuálního trhu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 19. listopadu 2020 do 21. prosince 2020.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby na území České republiky.
 • Právnické osoby se sídlem mimo území  České republiky.
 • Právnická osoba se sídlem mimo území ČR, která podává žádost prostřednictvím svého tuzemského odštěpného závodu.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1. Podpora inovativních řešení produkce, distribuce a uvádění filmů jak v oblasti obsahu, tak obchodních modelů, lidských zdrojů i technologických řešení umožňujících udržitelnost a rozvoj firmy v měnících se podmínkách audiovizuálního trhu.
 • 2. Podpora malých firem působících v audiovizi se silným potenciálem vytvářet technologické a kreativní inovace, s exportní orientací, zaměstnávajících kreativní profese a OSVČ se souborem specifických dovedností a s přesahy do jiných průmyslových odvětví.
 • 3. Podpora malých firem produkujících, distribuujících a prezentujících audiovizuální produkty s vysokou přidanou hodnotou, závislých na zpřístupňování audiovizuálního obsahu prostřednictvím sdíleného zážitku v kině.
 • 4. Podpora zachování ohrožené infrastruktury a zaměstnanosti v uvedených provozech, které jsou závislé na průběžné technické údržbě, péči o talenty, ochraně duševního vlastnictví a spolupráci s vysoce specializovanými externími pracovníky.
 • 5. Podpora vědy a výzkumu s důrazem na základní výzkum v oblasti českého filmového průmyslu.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem podpory kinematografie této výzvy 127 000 000 Kč.
 • V případě, že je žadatelem producentská firma:
  • max. 1 500 000 Kč pro společnost typu A4,
  • max. 1 000 000 Kč pro společnost typu B5,
  • max. 400 000 Kč pro společnost typu C6,
  • max. 200 000 Kč pro společnost typu D7.
 • V případě, že je žadatelem distributor:
  • max. 1 900 000 Kč pro projekt velkého distributora 8,
  • max. 740 000 Kč pro projekt středního distributora 9,
  • max. 370 000 Kč pro projekt malého distributora 10.
 • V případě, že je žadatelem provozovatel kina:
  • Max. 90 000 Kč pro kino typu A11.
  • Max. 180 000 Kč pro kino typu B12.
  • Max. 270 000 Kč pro kino typu C13.
  • Max. 360 000 Kč pro kino typu D14.
  • Max. 810 000 Kč pro jeden multiplex.
 • Žadatel podává žádost za všechna svá provozovaná kina jednou, souhrnně.
 • Maximální intenzita veřejné podpory a kumulace podpor na projekt:
  • 50 % celkových nákladů projektu. Intenzita veřejné podpory může být zvýšena až na 80 % celkových nákladů projektu v případě realizace kulturně náročného projektu.
  • V případě kumulace podpor v rámci projektu musí být dodrženy podmínky obsažené v článku 8 GBER.

Specifika a omezení:

 • Lhůta pro dokončení projektu dle žádosti; nejpozději však do 30. června 2021.
 • Správní poplatek: 5 000 Kč.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>