Přeskočit na obsah

Státní fond kinematografie — Výroba animovaného filmu

Podpora je určena pro celovečerní nebo krátkometrážní animovaná česká kinematografická díla.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí: od 24. května 2024 do 24. června 2024.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby na území České republiky.
 • Právnické osoby se sídlem mimo území  České republiky.
 • Právnická osoba se sídlem mimo území ČR, která podává žádost prostřednictvím svého tuzemského odštěpného závodu.

Typy podporovaných projektů:

 • Cíle podpory kinematografie: 
  • 1. podporovat žánrovou, tematickou a stylovou různorodost českých kinematografických děl,
  • 2. podporovat originalitu výtvarného řešení, obsahu i zpracování námětu a tématu,
  • 3. posílit pozici animovaného filmu v české kinematografii,
  • 4. podpora mezinárodních koprodukcí,
  • 5. zvýšit potenciál projektů pro získání mezinárodní koprodukce (Eurimages, Media, zahraniční partneři, zahraniční televizní vysilatelé).

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem podpory: 70 000 000 Kč.
 • Rozhodnutí o podpoře kinematografie Rada stanoví tyto podmínky: 
  • 50 % celkových nákladů projektu, resp. 60 % celkových nákladů projektu v případě přeshraničních koprodukcí, které jsou realizovány více než jedním členským státem a na nichž se podílí koproducenti, kteří mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území jiného členského státu EU.
  • Intenzita veřejné podpory může být zvýšena až na 90 % celkových nákladů projektu v případě realizace vývoje kulturně náročného kinematografického díla, nebo v případě, že jde o koprodukci, na níž se podílejí země vedené v seznamu DAC organizace OECD.

Specifika a omezení:

 • Podpora je určena pro celovečerní nebo krátkometrážní animovaná česká kinematografická díla. 
  • České kinematografické dílo se 100 % podílem výrobce nebo koproducentů na financování celkových výrobních nákladů, kteří mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území České republiky.
  • České kinematografické dílo, na jehož výrobě se koproducenti s místem podnikání, místem trvalého pobytu nebo sídlem na území České republiky, podílí společně s koproducentem nebo koproducenty, kteří mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo mimo území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru