Přeskočit na obsah

Státní fond kinematografie — Výroba celovečerního hraného debutu

Podpora je určena pro první celovečerní hraná česká kinematografická díla a na posílení české kinematografie v mezinárodní konkurenci.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. prosince 2020 do 21. ledna 2021.

Příjemci podpory:

 • A Fyzická osoba
 • B Právnická osoba se sídlem na území ČR.
 • C Právnická osoba se sídlem mimo území ČR.
 • D Právnická osoba se sídlem mimo území ČR, která podává žádost prostřednictvím svého tuzemského odštěpného závodu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rozvoj kvalitní, umělecky a společensky progresivní, žánrově diverzifikované české kinematografie.
 • Posílení české kinematografie v mezinárodní konkurenci.
 • Podpora nastupující filmařské generace.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem podpory kinematografie této výzvy činí 15 000 000 Kč.
 • Maximální intenzita veřejné podpory a kumulace podpor na projekt: 
  • 50 % celkových nákladů projektu, resp. 60 % celkových nákladů projektu v případě přeshraničních koprodukcí, které jsou realizovány více než jedním členským státem a na nichž se podílí koproducenti, kteří mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území jiného členského státu EU.
  • Intenzita veřejné podpory může být zvýšena až na 90 % celkových nákladů projektu v případě realizace vývoje kulturně náročného kinematografického díla, nebo v případě, že jde o koprodukci, na níž se podílejí země vedené v seznamu DAC organizace OECD.

Specifika a omezení:

 • Nejpozději do dvou let od nabytí právní moci rozhodnutí o podpoře kinematografie musí žadatel o podporu kinematografie předložit podklady dokládající 70 % financování projektu (koprodukční smlouvy, Eurimages atd.).
 • Lhůta pro dokončení projektu dle žádosti, nejpozději však do 31. 12. 2023.
 • Lhůtu pro dokončení projektu je možné v odůvodněných případech překročit na základě žádosti o změnu rozhodnutí podané v průběhu projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru