Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Státní fond kinematografie – Výroba celovečerního hraného filmu

crop-640860-kino_520x250
Share Button

Cíle podpory kinematografie jsou rozvoj kvalitní, umělecky a společensky progresivní, žánrově pestré české kinematografie, posílení české kinematografie v mezinárodní konkurenci a podpora mezinárodních koprodukcí.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 29. října 2020 do 29. listopadu 2020.

Příjemci podpory:

 • Právnická a fyzická osoba.
 • Právnická osoba se sídlem na území ČR.
 • Právnická osoba se sídlem mimo území České republiky.
 • Právnická osoba se sídlem mimo území České republiky, která podává žádost prostřednictvím svého tuzemského odštěpného závodu.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora je určena pro celovečerní hraná česká kinematografická díla s většinovou účastí českých koproducentů, za které se považuje:
  • 1. České kinematografické dílo se 100% podílem výrobce nebo koproducentů na financování celkových výrobních nákladů, kteří mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území České republiky.
  • 2. České kinematografické dílo, na jehož výrobě se koproducenti s místem podnikání, místem trvalého pobytu nebo sídlem na území České republiky, podílí společně s koproducentem nebo koproducenty, kteří mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo mimo území České republiky, a přitom platí, že:
   • a. U dvoustranné koprodukce musí být česká finanční účast na celkových výrobních nákladech projektu vyšší než 40%.
   • b. U třístranné a vícestranné koprodukce musí být podíl české finanční účasti na celkových výrobních nákladech projektu 30 % nebo vyšší.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem činí 64 000 000 Kč.
 • Maximální intenzita veřejné podpory a kumulace podpor na projekt:
  • 50 % celkových nákladů projektu, resp. 60 % celkových nákladů projektu v případě přeshraničních koprodukcí, které jsou realizovány více než jedním členským státem a na nichž se podílí koproducenti, kteří mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území jiného členského státu EU.
  • Intenzita veřejné podpory může být zvýšena až na 90 % celkových nákladů projektu v případě realizace vývoje kulturně náročného kinematografického díla, nebo v případě, že jde o koprodukci, na níž se podílejí země vedené v seznamu DAC organizace OECD1 .

Specifika a omezení:

 • Lhůta pro dokončení projektu:
  • Nejpozději do dvou let od nabytí právní moci rozhodnutí o podpoře kinematografie musí žadatel o podporu kinematografie předložit podklady dokládající 70 % financování projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>