Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Státní fond kinematografie – Výroba celovečerního hraného filmu

crop-640860-kino_520x250
Share Button

Cíle podpory kinematografie je rozvoj kvalitní, umělecky a společensky progresivní, žánrově pestré české kinematografie, posílení české kinematografie v mezinárodní konkurenci a podpora mezinárodních koprodukcí.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 29. října 2021 do 29. listopadu 2021.

Příjemci podpory:

 • Právnická a fyzická osoba.
 • Právnická osoba se sídlem na území ČR.
 • Právnická osoba se sídlem mimo území České republiky.
 • Právnická osoba se sídlem mimo území České republiky, která podává žádost prostřednictvím svého tuzemského odštěpného závodu.

Typy podporovaných projektů:

 • Cíle podpory kinematografie:
  • 1. rozvoj kvalitní, umělecky a společensky progresivní, žánrově diverzifikované české kinematografie.
  • 2. posílení české kinematografie v mezinárodní konkurenci.
  • 3. podpora mezinárodních koprodukcí.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem činí 64 000 000 Kč.
 • Maximální intenzita veřejné podpory a kumulace podpor na projekt:
  • 50 % celkových nákladů projektu, resp. 60 % celkových nákladů projektu v případě přeshraničních koprodukcí, které jsou realizovány více než jedním členským státem a na nichž se podílí koproducenti, kteří mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území jiného členského státu EU.
  • Intenzita veřejné podpory může být zvýšena až na 90 % celkových nákladů projektu v případě realizace vývoje kulturně náročného kinematografického díla, nebo v případě, že jde o koprodukci, na níž se podílejí země vedené v seznamu DAC organizace OECD1 .

Specifika a omezení:

 • Lhůta pro dokončení projektu:
  • nejpozději do dvou let od nabytí právní moci rozhodnutí o podpoře kinematografie musí žadatel o podporu kinematografie předložit podklady dokládající 70 % financování projektu (koprodukční smlouvy, Eurimages atd.);
  • .lhůta pro dokončení projektu dle žádosti, nejpozději však do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>