Přeskočit na obsah

Státní fond kinematografie — Výroba celovečerního hraného filmu

Cíle podpory kinematografie je rozvoj kvalitní, umělecky a společensky progresivní, žánrově pestré české kinematografie, posílení české kinematografie v mezinárodní konkurenci a podpora mezinárodních koprodukcí.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 27. října 2023 do 27. listopadu 2023.

Příjemci podpory:

 • Právnická a fyzická osoba.
 • Právnická osoba se sídlem na území ČR.
 • Právnická osoba se sídlem mimo území České republiky.
 • Právnická osoba se sídlem mimo území České republiky, která podává žádost prostřednictvím svého tuzemského odštěpného závodu.

Typy podporovaných projektů:

 • Cíle podpory kinematografie: 
  • 1. Rozvoj kvalitní, umělecky a společensky progresivní, žánrově diverzifikované české kinematografie.
  • 2. Posílení české kinematografie v mezinárodní konkurenci.
  • 3. Podpora mezinárodních koprodukcí.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem činí 60 000 000 Kč.
 • Maximální intenzita veřejné podpory a kumulace podpor na projekt: 
  • 50 % celkových nákladů projektu, resp. 60 % celkových nákladů projektu v případě přeshraničních koprodukcí, které jsou realizovány více než jedním členským státem a na nichž se podílí koproducenti, kteří mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území jiného členského státu EU.
  • Intenzita veřejné podpory může být zvýšena až na 90 % celkových nákladů projektu v případě realizace vývoje kulturně náročného kinematografického díla, nebo v případě, že jde o koprodukci, na níž se podílejí země vedené v seznamu DAC organizace OECD1 .

Specifika a omezení:

 • Lhůta pro dokončení projektu: 
  • nejpozději do dvou let od nabytí právní moci rozhodnutí o podpoře kinematografie musí žadatel o podporu kinematografie předložit podklady dokládající 70 % financování projektu (koprodukční smlouvy, Eurimages atd.);
  • lhůta pro dokončení projektu dle žádosti, nejpozději však do 31. 03. 2027.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru